Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансовий ринок

Фінансові послуги на валютному ринкуЗміст

1. Кросс-курс валют та методи його визначення 3
2. Термінові конверсійні угоди 5
3. Опціонні операції та операції «своп» 6
4. Операції репорт та депорт 7
5. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертовання валют 8
6. Класифікація форми, особливості міжнародних розрахунків 11
7. Валютний кліринг, валютна блокада, валютне обмежання 14
Тести 17
Категорії 20

Категорії

Ринок форекс - це міжнародний позабіржовий ринок обміну валют, зокрема по валютній парі eurusd.
Термінові конверсійні угоди - це конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у визначений угодою строк після її укладення за курсом, зафіксованим на момент її укладення.
Форвардні угоди - угоди по обміну валют за раніше узгодженим курсом, котрі укладаються сьогодні, але дата валютування (тобто виконання контракту) відкладена на визначений термін у майбутньому.
Угоди типу "аутрайт" - одинична конверсійна форвардна операція з визначеною датою валютування.
Угоди типу "опціон" - конверсійна форвардна операція з умовою нефіксованої дати поставки валюти.
Ф’ючерсна угода - це стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) кошти у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.
Опціонна угода - двостороння угода про передачу прав (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити чи продати визначений актив за фіксованим курсом в узгоджену дату або термін.
Своп (англ. swop – міняти, на жаргоні валютного ринку – угода «купи-продай») є валютною операцією, що поєднує купівлю валюти на умовах спот у замін на національну з наступними викупами.
Репорт (франц. report) є терміновою угодою, при якій власник цінних паперів або валюти продає їх банку (на біржі) із зобов’язанням наступного викупу через певний строк за новою, більш вищою ціною (курсом).
Міжнародний кредит – це надання валютно-матеріальних ресурсів одних країн іншим у тимчасове користування у сфері міжнародних економічних відносин.
Міжнародний ринок позичкових капіталів – це система відносин з акумуляції та перерозподілу позичкового капіталу між країнами.
Валюта ціни – це валюта, в якій встановлюється ціна контракту.
Валюта платежу – це валюта, в якій здійснюється платіж.
Форми платіжних засобів – це вид документів, за допомогою яких здійснюються розрахунки. Вони поділяються на фінансові та комерційні.
Інкасо – банківська операція, за допомогою якої банк, за дорученням свого клієнта, отримує згідно з розрахунковими документами належні йому грошові кошти від платника за відвантажені на його адресу товари (виконані роботи, надані послуги) i зараховує їх на його рахунок у банку.
Акредитив – це умовне грошове зобов’язання банку, що видається ним за дорученням покупця на користь продавця, за яким банк, що відкрив рахунок (банк-емiтент), може провести платежі продавцеві або дати повноваження іншому банку проводити такі платежi при наявності документiв, передбачених в акредитиві, та виконанні інших умов акредитива.
Відзивний акредитив – це акредитив, що може замінюватись або анульовуватись банком-емiтентом без попередньої згоди з продавцем при недотриманні умов, передбачених договором.
Підтверджені акредитиви – акредитиви, що отримали додаткову гарантію платежу з боку іншого банку.
Перевідний (трансферабельний) акредитив – акредитив, який може бути повністю чи частково використаний декількома господарчими суб’єктами (платниками).
Револьверний (поновлений) акредитив – акредитив, що застосовується в розрахунках за постійні короткі поставки, які здійснюються, як правило, за графіком, зафіксованим у контракті.
Покриті (або депоновані) акредитиви – це акредитиви, при відкритті яких банк-емiтент перераховує власні кошти платникам (покупцям) або наданий йому кредит у розпорядження банку продавця на окремий балансовий рахунок «Акредитиви» на весь термін дії зобов’язання банку-емiтента.
Акредитиви з «червоною поміткою» - це будь-який вид акредитива, що передбачає видачу виконуючим банком продавцю авансів до відповідної суми.
Безвідзивний акредитив – це тверде зобов’язання банку перед експортером, яке не може бути змінене чи анульоване достроково без згоди останнього.
Валютний кліринг - це угода між урядами двох або кількох країн про обов'язковий залік взаємних міжнародних вимог і зобов'язань.
Валютна блокада (англ. currency blockade) - економічна санкція у формі дискримінаційних валютних обмежень, використовуваних однією країною (групою країн) стосовно іншої держави з метою примусити її виконувати певні вимоги й підірвати її валютно-економічне положення. Валютна блокада проводиться у формі блокування валютних рахунків в іноземних банках.
Валютне обмеження - це законодавча чи адміністративна заборона, лімітування чи регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями.
Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Фінансові послуги на валютному ринку" з предмету "Фінансовий ринок". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.12.2010 в 20:43. Автором даного матеріалу є Юлія. З моменту опублікування роботи її переглянуто 825 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Юлія...

описані всі типи послуг на валютному ринку