Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податкова система

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)Зміст

ВСТУП 3
1. Історії виникнення , поняття та ведення ЄДРПОУ 5
2. Державні реєстри ЄДР та ЄДРПОУ 10
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Вступ

Актуальність теми. Одним із основних завдань держави є формування єдиного інформаційного фонду з максимально повних, достовірних, захищених, оперативно оновлюваних даних про суб’єктів підприємницької діяльності, що має на меті забезпечити право кожного на достовірну інформацію щодо діяльності зареєстрованих суб’єктів та здійснення ними підприємницької діяльності, не забороненої законом. В Україні існує Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (надалі – ЄДРПОУ) – автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. Формує та веде цей реєстр Державний комітет статистики України. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) забезпечує єдиний державний облік всіх юридичних осіб, їх філій, представництв та є основою для проведення державних статистичних спостережень. Даний реєстр є досить важливим елементом, що і зумовило актуальність даної теми.
Ступінь дослідження проблеми. При написанні реферату було використано різноманітну економічну та фінансову літературу. Проблеми, що стосуються методики складання та ведення ЄДРПОУ широко висвітлюються провідними вченими-економістами. Завдяки роботам цих вчених створено підґрунтя для подальших наукових досліджень. Визначаючи важливість і практичне значення напрацювань у теоретико-методологічній базі з питань, що стосуються ЄДРПОУ, слід зазначити, що окремі теоретичні, методичні та практичні аспекти залишаються недостатньо розробленими.
Мета і завдання дослідження. Метою написання даної роботи є поглиблення знань з курсу “Центральні банки та грошово - кредитна політика ” в цілому та в частині ведення ЄДРПОУ. Для досягнення поставленої мети була визначена необхідність розв’язання наступних завдань:
- вивчення історії виникнення , поняття та ведення ЄДРПОУ ;
- усвідомлення різниці між державними реєстрами ЄДР та ЄДРПОУ;
Об’єктом дослідження є підприємства та організації ЄДРПОУ.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів ведення ЄДРПОУ.
Методи дослідження. Методологічною основою проведеного дослідження стали основні положення економічної теорії та теорії фінансів, роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем ведення даного реєстру, а також діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення досліджуваних явищ. У процесі дослідження застосовувались наступні методи: аналіз та синтез – для вивчення об’єкту та предмету дослідження, індукція та дедукція – узагальнення результатів проведеного дослідження.
Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, періодичних видань, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених.

Повна інформація про роботу

реферат "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)" з предмету "Податкова система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.02.2011 в 16:31. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3270 та скачано 69 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали