Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економічна теорія

Ціна та ціноутворенняСписок використаної літератури
1. Авдокушин Е. Ф. Международные зкономические отношения. — М.: Юрист, 2001.
2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. — Львів: Каменяр, 2000.
3. Аникин А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей — зкономистов до Маркса. 3-є изд. — М.: Политиздат, 1979.
4. Базилевич В. Д., Колчигін О. П. Сутність, структура і оборот капіталу. — К., 1995.
5. Бандурка О. М., Петрова К. Я., Удодова В. І. Державне регулювання еко¬номіки. — Харків: Видавництво університету внутрішніх справ, 2000.
6. Барр Р. Политическая зкономия. — М.: Международные отношения, 1994.
7. Бастна Ф. Зкономические гармонии / Сей Ж.-Б., Бастна Ф. Трактат по политической зкономии. — М.: Дело, 2000.
8. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія: Підруч¬ник. — К.: Ніка-Центр, 2000.
9. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. — М.: «Асасіетіа», 1999.
10. Белорус О. Г., Лукьяненко Д. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. — К.: Орияне, 2000. — 424 с.1984.
11. Вечканов Г. С. Знциклопедический словарь. — СПб., 2000.
12. Видяпин В. И. Зкономическая теория. Политическая зкономия: Учебник. — М., 1997.
13. Вільямсон 0. Е. Економічні інституції капіталізму. — К.: АртЕк, 2001.
14. Волков А. М. Швеция: социально-зкономическая модель. — М.: Мьюль, 1991.
15. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа: необхідність прискорення // Урядовий кур'єр. — 1999. — № 234. — С. 4.
16. Гайдуцький П. І. Колективну власність змінила приватна // Урядовий кур'єр. — 1999. — № 231. — С. 4.
17. Гайек Ф. А. Право, законодавство і свобода. — К.: Аквілон-Прес, 2000.
18. Гакман А. С. Історичний аспект трактування категорії прибуток від Й. Шум-петера до сьогодення // Науковий вісник. Вип. 25. Економіка. — Чернівці: ЧДУ.
19. Гальперин В. М. Теория фирмы. — СПб., 1995.
20. Гальчинський А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного про¬цесу. — К.: Українські пропілеї, 2001. — 320 с.
21. Гальчинський А. С. Україна: поступ у майбутнє. — К.: Основи, 1999.
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

контрольна робота "Ціна та ціноутворення" з предмету "Економічна теорія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.08.2010 в 23:00. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 676 та скачано 39 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...