Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Історія вчень про державу і правоЗміст

1. Предмет та методологія історії вчень про державу і право
2. Марксистське, дрібнобуржуазні та буржуазні вчення про державу та право в середині і другій половині ХІХ ст.
3. Теорія розподілу влад Ш. Монтеск'є
4. Вчення про державу та право у Давньому Римі в період його розквіту (Цицерон, римські юристи)
Список використаної літератури

Список використаної літератури

1. Азаркин Н.М. Монтескье. –М.: Юрид. лит. – 1988. – 128 с.
2. Забигайло В.К. Эволюция современного буржуазного государства и права. - К., 1991. - 265 с.
3. История политических и правовых учений: Учебник; МГУ. Юрид. факультет/ Под ред. О.Э. Лейста. - М.: Зерцало, 2002. – 677 с.
4. Копейчиков В.В. Історія вчень про державу і право. – К.: Юрінком-Інтер, 1997. – 192 с.
5. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.
6. Музика І.В. Історія вчень про державу і право. - К.: Видавництво Вищої школи права при Ін-ті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. — 86 с.
7. Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов /ред. А. В. Земцов.- М.: ПРИОР, 2000.- 1104 с.
8. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для вузов. М.: Проспект, 2009. – 640 с.
9. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2009. – 704 с.
10. Утченко С.Л. Цезарь. Цицерон. - М. : Мысль, 1984. - 342 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Історія вчень про державу і право" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 17:15. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4226 та скачано 92 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...