Головна » Реферати » Реферати 1 РєСѓСЂСЃ » Правознавство

Конституційно-правові нормиР—РјС–СЃС‚

Вступ
1. Характеристика конституційно-правових норм
2. Класифікація конституційно-правових норм
Р’РёСЃРЅРѕРІРѕРє
Використана література.

Вступ

Вивчення галузі права неможливе без з'ясування особливостей правових норм, які його складають.
Конституційне право України, як і будь-яка інша галузь національного права є сукупністю конституційно-правових норм, у яких встановлюються формально-визначені обов'язкові правила поведінки учасників (сторін) конституційно-правових відносин.
Разом з тим конституційно-правові норми мають свої особливості. По-перше, ці норми приймаються з приводу політики, але не є її формальним виразом; по-друге, вони мають державно-владний характер і їх порушення тягне за собою конституційно-правову відповідальність; по-третє, конституційно-правові норми відрізняються від інших правових норм підвищеним ступенем стабільності і більшим сту¬пенем охорони з боку Конституції України; по-четверте, відміну від інших правових норм, вони мають більшу юридичну силу і особливості предмета та методу правового регулювання.
Згадані загальні та специфічні особливості конституційно-правових норм в основному відповідали і положенням радянської науки державного права, проте українська наука останніми роками внесла чимало нового.

Р’РёСЃРЅРѕРІРѕРє

Отже, Конституційне право України, як і будь-яка інша галузь національного права є сукупністю конституційно-правових норм, у яких встановлюються формально-визначені обов'язкові правила поведінки учасників (сторін) конституційно-правових відносин.
Як і іншим нормам національного права, їм притаманні загальні риси, що характерні для правової норми: всі вони встановлюються і санкціонуються державою, забезпечуються нею і охороняються за допомогою відповідних засобів; у деяких випадках вони захищаються примусом держави; в них сформульовано офіційні, формально визначені приписи, що є обов'язковими для виконання.
Конституційно-правові норми відрізняються від норм інших галузей права своїм змістом, тобто специфічною сферою суспільних відносин, на регулювання яких вони спрямовані; джерелами, в яких вони відображені
(перш за все Конституцією України), і суб'єктами, на регулювання поведінки яких вони спрямовані.
Таким чином, конституційні норми мають свою специфіку, яка випливає з особливостей суспільних відносин, які вони регулюють.

Використана література

1. Ю. М. Тодик, В. С. Журавський «КОНСТ�ТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇН�», НЮАУ ім. Ярослава Мудрого 2002.
2. В. В. Кравченко, А. М. Колодій, М. О. Пухтинський «Конституційне право України: Навчальнийпосібник» .-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
3. В. Ф. Погорілко, М. І. Козюбра, П. Є. Євграфов, В. В. Кравченко, О. Ф. Фрицький «Конституційне право України» : Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.

Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Конституційно-правові норми" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.04.2011 в 18:22. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 913 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали