Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Правові основи власності на землю в УкраїніЗміст

Вступ
1. Формування нормативно-правової бази власності на землю в Україні
2. Правові основи власності на землю в Україні
2.1. Об’єкти права приватної власності на землю
2.2. Суб’єкти права приватної власності на землю та їх правовий статус
3. Виникнення й використання права приватної власності на землю
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року та новий Цивільний кодекс України, який набрав чинності 01 січня 2004 року, значне місце відвели правовому регулюванню відносинам власності.
Крім зазначеного, в сучасному аграрному секторі виникли складні виробничі відносини, певна система земельних відносин власності у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання. І важливе місце в цьому зайняло правове регулювання відносин власності а агропромисловому комплексі.
Необхідно зазначити, що протягом останніх років в основу ринкових перетворень в агропромисловому комплексі України була покладена програма роздержавлення і приватизації, а для сільськогосподарських підприємств – створення нових господарських структур на засадах приватної власності на майно і землю. Враховуючи те, що агарний сектор відіграє важливу роль в економіці нашої країни, актуальним є дослідження питань, які стосуються формування відносин власності.
За радикальністю основного змісту нового Земельного Кодексу, багатьма його загальними та спеціальними новелами можна стверджувати, що він охарактеризував новий етап у розвитку відносин власності саме на землю в України. Вперше на законодавчому рівні він чітко закріпив такі механізми правового регулювання, зокрема, і, насамперед, право власності на землі сільськогосподарського призначення. Тим самим була поставлена логічна юридична крапка над численними дискусіями з цього приводу.

Висновки

На даний час відносини власності на землю займають самостійне місце в аграрному, земельному та цивільному праві і відокремлені в спеціальні правові інститути. При цьому, вони мають загальну структуру, включаючи в себе суб’єкта господарювання, об’єкт правового регулювання, з приводу якого виникають відносини власності на землю, а також всі економічні та правові категорії володіння, користування та розпорядження цими об’єктами.
Основи правового регулювання права приватної власності на землю в Україні сьогодні закладені в таких нормативних актах, як: Земельний кодекс, Цивільний кодекс, Закон України “Про власність”.
До суб’єктів права приватної власності на землю вони відносять окремих громадян, сільськогосподарські кооперативи, фермерські господарства, особисті господарства.
Основними ж об’єктами розглянутих відносин сьогодні виступають земельні ділянки та земельні паї (наділи).
Таким чином, на сьогоднішній час земельні відносини в Україні регулюються чинними законодавчими актами, згідно з якими запроваджена така рівноправна форма власності на землю, як приватна.

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №30.
2. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 № 697-12 р.//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20.
3. Закон України «Про форми власності на землю» від 30 січня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 18.
4. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. //Урядовий кур'єр. — 1998. — № 203—204. — 22 жовт.
5. Закон України «Про планування і забудову територій» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 31.
6. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 38.
7. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. // Голос України. – 2003.- 12 березня.
8. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. —2001. —№211—212. — 15 листоп.
9. Аграрне право України / За ред. проф. О.О.Погрібного – К., 2004.
10. Бірюков І.А., Заїка Ю.О.,Співак Б.М. Цивільне право України. Загальна частина. Навч. посібник для юрид. спец. вищих закладів освіти. – К.,2003.
11. Бусуйок Д. Земельний кодекс України: проблеми реалізації ( за матеріалами методичного семінару) // Право України .— 2002. — № 8.
12. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України. – К: Юрінком.2004.
13. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и отв. редактор – С.А. Боголюбов. – М.: Издат. группа НОРМА- ИНФРА. М, 2002.
14. Стефанчук Р.О. Цивільне право України. – К.: Наукова думка. – 2004.
15. Советское гражданское право: в 2-х томах. Т.2 / Под. ред. О.А. Красавчикова. – М.: Высшая школа, 1985.
16. Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України .— 2002. — № 4.

Повна інформація про роботу

реферат "Правові основи власності на землю в Україні" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 10:26. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 646 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...