Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Соціологія

Сприйняття студентами системи оцінювання в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (соціологічне дослідження)Вступ

Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого виступає багаторазове збільшення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів вищої школи. Завдання, що постає перед ВНЗ, полягає не стільки в тому, щоб дати певний обсяг інформації студенту, скільки у формуванні певної нормативної та мотиваційно-ціннісної структури особистості студента, провідним компонентом якого буде потреба в постійному самовдосконаленні.
У таких умовах ще гостріше відчувається необхідність принципових змін політики, що склалась в цій галузі. Крім того, створились об’єктивні передумови для глибокого наукового переосмислення вищої освіти, і відповідно, її кардинальної перебудови за умови збереження найкращих вітчизняних здобутків. На сьогодні Болонський процес вважається найсучаснішою та найперспективнішою моделлю реформування освітніх систем країн Європи. Тому Україна орієнтується на активізацію роботи вищої освіти щодо впровадження основних принципів Болонської декларації.
У дослідницькій роботі я намагалася з’ясувати дійсне ставлення студентів до болонського процесу та кредитно-модульної системи. Адже успіх упровадження у навчальний процес будь-якої інновації залежить не лише від створення відповідного навчально-методичного забезпечення модульно-рейтингового навчання студентів, а й від того, як віднесуться вони до нововведення.
Свою дослідницьку роботу я виконувала згідно такого плану:
1. Розробка програми соціологічного дослідження, що включає в себе:
• формування та обґрунтування проблеми дослідження;
• визначення мети і завдання дослідження;
• визначення об’єкта та предмета дослідження;
• уточнення та інтерпретацію основних понять, їх структурування;
• визначення вибіркової сукупності, що обстежується;
• характеристика методів, що використовуються для збирання первинної інформації, а також визначення засобів дослідження.
2. Проведення анкетування;
3. Узагальнення та аналіз отриманих результатів:
• Підготовка соціологічних даних до обробки;
• Обробка соціологічної інформації;
• Узагальнення та відображення результатів дослідження;
• Аналіз результатів дослідження;
• Перевірка гіпотез.
4. Підготовка висновків за проведеним дослідженням;
5. Оформлення звіту
Дослідження проводилось протягом періоду з 1 по 13 грудня 2009 року у Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті Документальних комунікацій та менеджменту спеціальності «Менеджмент організацій». При підготовці дослідження була розроблена анкета, до складу якої ввійшло 10 запитань.

Повна інформація про роботу

реферат "Сприйняття студентами системи оцінювання в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (соціологічне дослідження)" з предмету "Соціологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.09.2010 в 19:25. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 845 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали