Головна » Реферати » Реферати 2 РєСѓСЂСЃ » Економіка підриємства

Організація преміювання працівників

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Організація преміювання працівників" з предмету "Економіка підриємства" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: працівників, Преміювання, Організація. Робота опублікована 04.08.2010 в 21:32 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 294 та скачано 18 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...УВАГА! При копіюванні матеріалів роботи ссилка на цю сторінку обов'язкова
→ Показати код ссилки на цю сторінку

Які ще реферати можна знайти по цій темі?

Оцініть реферат


Список використаної літератури
1. Абрамов В. М., Данюк В. М, Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. L Нормування праці. — К., 1995.
2. Абрамов В. М., Данюк В. М.,., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.
3. Акимова Н. В. Производительность труда в промышленности.—К., 1991.
4. Бандур С. �. Резервы трудоснабжения: территориально-трудовой аспект. — К.: Наукова думка, 1990.
5. Богатыренко 3. С. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (объединениях). — М.: Экономика, 1990.
6. Бондарь �. К. Производительность труда. — К.: Наукова думка, 1991.
7. Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. — К., 1996.
8. Волгин Н. А., Плаксин В. �. Доходы и занятость: мотиваци-онный аспект. — М.: Луч, 1994.
9. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. — К.: Основа, 1995.
10. Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики — К.: Знание, 1991.
11. Долишний М. �. Трудовые ресурсы производственных систем. — К.: Наукова думка, 1990.
12. Жуков Л. �., Горшков В. В. Справочное пособие по труду и заработной плате. М.: Финансы и статистика, 1990.
13. Жуков Л. �., Погосян Г. Р. Экономика труда. — М.: Экономика, 1991.
14. Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности. — К.: Вища школа, 1985.
15. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. — К.: МАУП, 1995.
16. Казановский А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. — Краматорськ: Нац. Центр продуктивності, 1995.
17. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. — К., 1997. 18. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. — К.: КНЕУ, 1998.
18. Лукьянченко Н. Д. Управление трудом в промышленных предприятиях. — Донецк, 1996.
19. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. — М.: Международные отношения, 1991.