Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства

Як скачати? Дана робота є авторською і абсолютно унікальною, а тому платною. Але, спеціально для студентів в період СЕСІЙ діє знижка (50%), і отримати роботу Ви можете всього за 29.95 грн. (60 грн.).
Детальніше Про Отримання Доступу До Роботи >>>
Тип матеріалу: курсова роботаПредмет: Економіка підриємстваОлег ВернадськийКупили: 213

Оплатили роботу і отримали код? Введіть його сюди, натисніть "Скачати роботу"Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Сутність та види інфраструктури підприємства 6
Розділ 2. Система технічного обслуговування підприємства 9
2.1. Загальна характеристика системи 9
2.2. Ремонтне господарство 10
2.3. Інструментальне господарство 12
2.4. Транспортне господарство 14
2.5. Енергетичне господарство 15
2.6. Складське господарство 17
Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 19
Розділ 4. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства 24
4.1. Характеристика соціальної інфраструктури 24
4.2. Соціальна діяльність підприємства 25
Розділ 5. Капітальне будівництво як елемент інфраструктури підприємства 27
5.1. Планування капітального будівництва 27
5.2. Проектування об'єктів 29
Висновки 32
Список використаних джерел 34


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Стійке функціонування підприємства як системи та виготовлення конкурентоспроможної продукції забезпечуються не тільки завдяки використанню прогресивних технологічних процесів, а й здебільшого високим рівнем організації технічного обслуговування основного виробництва. З метою постійного підтримування в робочому стані машин та устаткування, інших засобів праці; своєчасного забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, енергією; виконання транспортно-складських операцій та інших пов'язаних з ними робіт на підприємствах створюється система технічного обслуговування виробництва.
Выбираете кнопочные выключатели? Выключатель КЕ 011 размещаюется на неподвижных и подвижных частях различных стационарных установок: химстойкие изделия, кузнечно-прессовое оборудование. Могут иметь исполнение для холодного, умеренного и тропического климата.
Основними завданнями системи є: ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування, догляд за ним і налагоджування; забезпечення робочих місць інструментом та приладдям як власного виробництва, так і придбаними в спеціалізованих виробників; забезпечення підрозділів підприємства електричною й тепловою енергією, парою, газом, стиснутим повітрям тощо; своєчасне забезпечення виробничих цехів (дільниць, окремих виробництв) сировиною, основними та допоміжними матеріалами, паливом; переміщення вантажів, виконання вантажно-розвантажувальних робіт; складування та зберігання завезених (придбаних) матеріальних ресурсів, а також напівфабрикатів, окремих складальних одиниць, готових виробів.
Перелічені завдання системи технічного обслуговування виконуються відповідними допоміжними та обслуговуючими структурними підрозділами підприємства, які формують інфраструктуру виробництва.
Прогрес розвитку техніки і технологій основного виробництва викликає необхідність адекватних змін виробничої інфраструктури.
У цілому, успішне господарювання в ринкових умовах неможливе без збалансованого розвитку, як основного виробництва, так і виробничої інфраструктури підприємства.
Соціальні потреби працівників підприємства охоплюють широке коло питань: поліпшення умов праці та охорони здоров'я, побуту працівників і членів їх сімей, соціально-культурного обслуговування.
Таким чином, практична значимість вказаних проблем у розвитку виробництва і зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Теоретичну основу дослідження становлять сучасні теорії економічного розвитку підприємства. Соціально-економічні, організаційно-управлінські проблеми організації виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства, питання інформаційного забезпечення їх діяльності відображено у публікаціях І.М. Бойчика, Т.М. Литвиненка, М.П. Нахаби, С.Покропивного, Ю.С. Цал-Цалка, А.В. Шегди, Г.М.Тарасюк та ряду інших авторів.
Це зумовлює можливість глибокого та всебічного аналізу функціонування та розвитку виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства.
Актуальність проблеми функціонування та розвитку виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства, а також належний рівень опрацювання цих проблем вітчизняними науковцями обумовили вибір теми курсової роботи.
Метою курсової роботи є проаналізувати ефективність функціонування виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства та обґрунтувати напрями її розвитку у відповідності до сучасних умов господарювання та з врахуванням проведеного аналізу.
Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:
– дати загальну характеристику сутності та видам інфраструктури підприємства;
– дослідити систему технічного обслуговування підприємства;
– з'ясувати засоби матеріально-технічного забезпечення виробництва;
– дослідити соціальну інфраструктуру та соціальну діяльність підприємства;
– охарактеризувати капітальне будівництво як елемент інфраструктури підприємства;
– зробити висновки.
Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади економічного розвитку підприємства.
Предмет дослідження – виробнича та соціальна інфраструктура підприємства.
Методологічну основу дослідження складають сукупність методів, прийомів і принципів наукового пізнання. В процесі роботи використовувались такі методи: системний, екстраполяція, абстрагування узагальнення. Такі прийоми, як економічне порівняння, статистичне групування, аналогії, а також принципи системності та розвитку.
Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці, підручники, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних фахівців, що стосуються теоретичних та практичних аспектів виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства.


Як скачати роботу?  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.08.2010 в 18:48. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2459 та скачано 213 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали

Чи справді характеристика роботи відповідає її змісту? Прокоментуй...