Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Фінанси

Контрольна робота з фінансівЗміст

Тести
1. Предмет і метод фінансової науки.
2. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики.

Тести

1. Теорія фінансів, розроблена Дж. М. Кейнсом, спрямовувалася на:
а) зменшення державних витрат;
б) створення “податкової теорії послуг”;
в) збільшення державних витрат внаслідок створення нових робочих місць і забезпечення повної зайнятості працездатного населення;
г) регулювання економіки в умовах монополізації виробництва;
д) на досягнення справедливого розподілу прибутків і багатства в країні.

2. Чим фінанси відрізняються від грошей?
а) функцiями, які вони виконують;
б) змiстом i функцiями, які вони виконують;
в) забезпеченням потреб держави i пiдприємств коштами.

3. До складу суб'єктів господарювання входять:
а) фінанси державних підприємств;
б) фінанси домогосподарств;
в) страхування;
г) фінанси підприємств матеріального виробництва;
д) фінанси невиробничої сфери.

4. Основними типами фінансової політики на різних історичних етапах суспільного відтворення є:
а) класична;
б) регулююча;
в) демократична;
г) планово-директивна;
д) капіталістична.

5. Фiнансовий механiзм - це сукупнiсть:
а) способiв формування i використання фiнансових ресурсiв;
б) способiв органiзацiї фiнансових вiдносин;
в) науково-обґрунтованих концепцiй розвитку фiнансiв.

6. Фінансовий контроль - це:
а) контроль за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;
б) контроль щодо оцінки економічної ефективності фінансово - господарських операцій та доцільності зроблених витрат;
в) одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за законністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави;
г) це самостійний контроль, який має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів.

7. Бюджетний устрiй держави - це:
а) органiзацiя i принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок мiж окремими ланками бюджетної системи;
б) сукупнiсть усiх бюджетiв, якi дiють на територiї держави;
в) бюджет центрального уряду (державний бюджет) i бюджети органiв мiсцевого самоврядування.

8. Державнi видатки - це грошовi вiдносини, якi...
а) пов'язанi з використанням централiзованих державних коштiв на рiзнi потреби;
б) пов'язанi з використанням децентралiзованих державних коштiв на рiзнi потреби;
в) пов'язанi з використанням коштiв держави;
г) виникають при розподiлi i використаннi централiзованих i децентралiзованих фондiв коштiв держави.

9. Чим прямi податки вiдрiзняються вiд непрямих?
а) прямi припускають безпосереднє стягнення частки доходу платника податкiв, а непрямi включаються у цiни товарiв та послуг i цiлком оплачуються їх споживачами;
б) прямi включаються в цiни товарiв i послуг та цiлком оплачуються їх споживачами, а непрямi припускають безпосереднє стягнення частки податку платника податкiв;
в) прямi безпосередньо включаються у цiни товарiв i послуг та оплачуються їх споживачами, а непрямi оплачуються виробниками.

10. Податкова політика України базується на засадах:
а) стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;
б) обов'язковості;
в) нерівнозначності та диспропорційності;
г) економічній обгрунтованості;
д) нерівномірності сплати.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з фінансів" з предмету "Фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.04.2011 в 19:09. Автором даного матеріалу є Андрей вячеславович (dnepr-holodservise@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1069 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Андрей вячеславович...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...