Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Макроекономіка

Макроекономіка і показники обчислення національного продукту

Уривки

Складовою частиною економічної науки, як було з'ясовано раніше, є макроекономіка.
Макроекономіка вивчає механізм функціонування економі¬ки в цілому, а також чинники впливу держави на загальноеко¬номічні процеси.
Інакше кажучи, макроекономіка вивчає взаємозв'язки між скла¬довими економічної системи, наприклад, між витратами споживачів і створеним у країні продуктом, між національним виробництвом і зовнішньою торгівлею. Особливість предмета дослідження макро-економіки привертає увагу до неї уряду, політиків. Так, владні струк¬тури України, для того щоб прийняти певні закони, які б створювали сприятливі умови для роботи підприємств, мають виходити з гли¬бинних причин, що відображують макроекономічні процеси — підне¬сення чи спад виробництва, інфляцію і рівень безробіття. Або, скажі¬мо, як можна розробляти економічну політику без вивчення і враху¬вання рівня заробітної плати і цін, обсягу грошової маси в обігу, дер¬жавного боргу уряду та причин, які його зумовили.
Макроекономіка і мікроекономіка, маючи певні відмінності, доповнюють одна одну, створюючи єдину економічну науку. Так, спеціаліст з мікроекономіки, досліджуючи ціну в певній галузі про¬мисловості, для зручності припускає, що в інших галузях ціни вже задані. Фахівець же з макроекономіки, вивчаючи рівень цін, в основ¬ному не буде зважати на відносні зміни цін товарів у різних галузях.
Макроекономіка вивчає шляхи, якими платежі надходять від спо¬живачів до виробників. Ці потоки постійні і йдуть з одного сектора економіки до іншого.
Наприклад, хлібороб продає хліб і купує сільськогосподарську техніку. На виручені кошти машинобудівельник купує різні товари, у тому числі хліб. Отже, гроші, що витрачені машинобудівником, повернулися у вигляді доходу до хлібороба. Такий процес в економіці називають кругообігом.
Якщо припустити, що всі види доходів у суспільстві йдуть на споживання (заощаджень немає), то з викладеного можна зробити такі висновки.
1. Сума всіх доходів у суспільстві дорівнює сумі всіх витрат.
2. Усі витрати суспільства дорівнюють обсягу виробництва. Це можна подати таким рівнянням:
Доходи = Витрати = Обсяги виробництва.
Отже, весь річний потік товарів і послуг у межах національного господарства становитиме національний продукт.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

лекція "Макроекономіка і показники обчислення національного продукту" з предмету "Макроекономіка" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: національного, показники, продукту, Обчислення, макроекономіка. Робота опублікована 17.09.2010 в 00:00 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 268 та скачано 19 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...




Які ще реферати можна знайти по цій темі?