Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Математичне програмування

Математична постановка задачі математичного програмуванняУривки

Параметри сk (k = 1, 2, ..., l) є кількісними характеристиками системи. Наприклад, якщо йдеться про таку економічну систему, як сільськогосподарське підприємство, то значення сk характеризують наявність ресурсів (земельних угідь, живої праці, сільськогосподарської техніки, тваринницькі та складські приміщення), рівень урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності свійських тварин, норми витрат ресурсів, ціну та собівартість проміжної і кінцевої продукції, норми податків, проценти за кредит, ціни на куповані ресурси тощо.
Частина параметрів сk для певної системи може бути сталою, наприклад, норми висіву насіння сільськогосподарських культур, норми споживання тваринами кормів і т. ін., а частина залежатиме від певних умов, як, скажімо, урожайність сільськогосподарських культур, собівартість продукції , реалізаційні ціни на рослинницьку й тваринницьку продукцію.
Інші кількісні характеристики є змінними величинами, які бувають незалежними чи залежними, дискретними або неперервними, детермінованими або випадковими. Наприклад, залежною змінною є обсяг чистого прибутку, незалежною від процесу функціонування підприємства величиною є початковий розмір статутного фонду, дискретною — кількість корів, неперервною — площа посіву озимої пшениці, детермінованою — норма висіву насіння кукурудзи на гектар, випадковою — кількість телят, які народяться у плановому періоді.
Незалежні змінні бувають двох видів: керовані xj – (j = 1, 2, ..., n), значення яких можна змінювати в деякому інтервалі; некеровані змінні yi (і = 1, 2, ..., m), значення яких не залежать від волі людей і визначаються зовнішнім середовищем. Наприклад, площі посіву зернових культур — керовані, а погодні умови — некеровані змінні. Залежно від реальної ситуації керовані змінні можуть переходити у групу некерованих і навпаки. Наприклад, в разі насиченого ринку обсяги придбання дизельного палива є керованою змінною величиною, а за умов дефіциту цього ресурсу — некерованою.
Кожна економічна система має мету (ціль) розвитку та функціонування. Це може бути, наприклад, отримання максимуму чистого прибутку. Ступінь досягнення мети, здебільшого, має кількісну міру, тобто може бути описаний математично.

Повна інформація про роботу

конспект "Математична постановка задачі математичного програмування" з предмету "Математичне програмування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 22:55. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 670 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали