Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Математичне програмування

Приклади побудови лінійних математичних моделей економічних процесівУривки

Задача оптимального розподілу виробничих потужностей: розглядається декілька підприємств, що виготовляють певну кількість видів продукції. Відомі фонд робочого часу кожного підприємства; потреби в продукції кожного виду; матриця потужностей виробництва всіх видів продукції, що виготовляється на кожному підприємстві, а також собівартості виробництва одиниці продукції кожного підприємства. Необхідно розподілити виробництво продукції по підприємствах таким чином, щоб задовольнити потреби у виготовлені продукції та максимально використати виробничі потужності підприємств.
Критерій оптимальності: мінімальні сумарні витрати на виготовлення продукції.
Задача про призначення: нехай набір видів робіт може виконувати певна кількість кандидатів, причому кожного кандидата може бути призначено лише на одну роботу і кожна робота може бути виконана лише одним кандидатом. Відома матриця, елементи якої є ефективністю (в обраних одиницях) кожного претендента на кожній роботі. В задачі визначається оптимальний розподіл кандидатів на посади.
Критерій оптимальності: максимальний сумарний ефект виконання робіт.
Задача комівояжера: розглядається декілька міст. Комівояжеру необхідно, починаючи з міста в якому він знаходиться, обійти, не повертаючись нікуди двічі, всі міста і повернутись в початкове. Відома матриця елементи якої – вартість пересування (чи відстань) між всіма попарно пунктами подорожі. Знайти оптимальний маршрут.
Критерій оптимальності: мінімальна сумарна вартість (відстань) пересування по маршруту.
Задача оптимального розподілу капіталовкладень. Планується діяльність групи (системи) підприємств на протязі деякого періоду, який розділено на певну кількість підперіодів. Задана сума коштів, які можна вкладати в будь-яке підприємство чи розподіляти між ними на протязі всього періоду планування. Відомі величини збільшення виробництва продукції (при умові здійснення додаткових капіталовкладень) по кожному з підприємств групи в кожному з підперіодів. Необхідно визначити яким чином розподіляти кошти на початку кожного підперіоду між підприємствами таким чином, щоб сумарний доход за весь період був максимальним.

Повна інформація про роботу

конспект "Приклади побудови лінійних математичних моделей економічних процесів" з предмету "Математичне програмування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 22:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 456 та скачано 36 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...