Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Теорія ймовірності та математична статистика

Задачі по теорії ймовірностей (з розв'язками)Умови задач

1. Неперервна випадкова величина Х задана своєю функцією розподілу F(x). Побудувати графік функції F(x), знайти щільність розподілу, математичне сподівання і дисперсію, а також ймовірність того, що випадкова величина Х набуде значень в інтервалі (-7; 4,7).

2. Менеджером фірми одержано залежність між часом Х реалізації партії продукції (дні) і величиною партії Y (тис.шт.). Результати дослідження наведені в таблиці. Потрібно 1) встановити формулу залежності між ознаками Х та У 2) знайти рівняння лінійної регресії У на Х; 3) оцінити силу лінійного зв′язку і перевірити гіпоезу про значущість коефіцієнта кореляції; 4) з надійністю α =0,01 визначити надійний інтервал для лінії регресії.

3. Наведено результати вибіркового обстеження рівняння заробітної плати (грн) працівників державного підприємства. Потрібно побудувати: 1) статистичний розподіл частот і відносних частот; 2) полігон відносних частот; 3) емпіричну функцію розподілу і її графік.

4. Підприємство випускає подукцію харчування, розфасовану у пакетики масою в середньому по μ=200 г із стандатним відхиленням σ =6,6 . Перевірка відбраних навмання n=121 пакетиків готової продукції виявила їх середню масу =197 г. За рівня значущості α=0,05 перевірити достовірність гіпотези Н0: М(Х)=200 г фасувальний автомат працює без відхилень, при альтернативній гіпотезі Н1: М(Х)≠200

  

Повна інформація про роботу

задачник "Задачі по теорії ймовірностей (з розв'язками)" з предмету "Теорія ймовірності та математична статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 19:10. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 11105 та скачано 357 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...