Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Підсистеми забезпечення аналізу оборотних активів за сучасними інформаційними технологіямиУривки

Актуальність теми дослідження статті полягає в тому, що сучасні інформаційні технології почали активно впливати на повсякденну діяльність будь-якої організації і стали невід’ємною складовою частиною інформаційної інфраструктури цієї організації. Інформаційні технології дозволяють досліджувати та взаємопов’язувати складові ділянки діяльності організації між собою. Вони розвивається надзвичайно швидкими темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності таким чином, що будь-яка конкурентноспроможна діяльність в майбутньому не може бути сформована без детального аналізу можливостей застосування інформаційних технологій. Звідси і випливає, що одним з важливих компонентів будь-якої управлінської діяльності повинна стати інформаційна інфраструктура, яка підтримується сукупністю інформаційних ресурсів та програмно-апаратних засобів обчислювальної техніки та зв’язку. Будь-яка сучасна інформаційна система функціонує саме на базі певних інформаційних та предметних технологій.
Проблеми, пов’язані з створенням, використанням, а також впливом інформаційних технологій на розвиток сучасного суспільства постійно перебувають в полі зору провідних вчених України та інших країн світу. Так, наприклад, проблемам інформаційних технологій присвячені праці низки вітчизняних вчених, зокрема, С.Й.Вовканича, В.М.Гейця, М.І.Долішнього, С.М.Злупка, Г.І.Калитича, Ю.М.Канигіна, Б.А.Малицького, В.С.Михалевича, С.І.Пирожкова, І.В.Сергієнка.
У даній статті мною розглядається поняття інформаційної системи та її місії в аналізі оборотних активів, підсистеми забезпечення інформаційних систем та переваги їх використання в аналізі оборотних активів.

Список використаних джерел:

1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
2. Клименко О.В Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
3. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник- Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2003.-268 с.
4. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник К.: Видавничий центр « Академія», 2002. — 542 с.
5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і ауди¬ту. — К.: Вища школа, 1994. — 364 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Підсистеми забезпечення аналізу оборотних активів за сучасними інформаційними технологіями" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.10.2010 в 00:21. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 586 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали