Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Кредитна система, її складові. Взаємозв’язок окремих ланок кредитної системиЗміст

Вступ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Розділ 1
Кредитна система як елемент ринкової інфраструктури
1.1. Економічна суть і структура кредитної системи-----------------------------------------------5
1.2 Центральний банк-------------------------------------------------------------------------------------8
1.3. Банківські установи як елементи кредитної системи----------------------------------------12
1.4. Небанківські фінансові посередники------------------------------------------------------------19
Розділ 2
Сучасний стан та перспективи розвитку кредитної системи України
2.1 Роль Національного Банку України в кредитній системі України------------------------24
2.2 Комерційні банки України, їх сучасний стан та перспективи діяльності.----------------28
2.3. Проблеми і перспективи діяльності небанківських фінансових посередників---------29
Висновки----------------------------------------------------------------------------------------------------35
Література---------------------------------------------------------------------------------------------------36
Додатки------------------------------------------------------------------------------------------------------37

Висновки

В даній курсовій роботі мною було висвітлено структуру кредитної системи,а також взаємозв’язок її ланок.Було визначено сучасний стан банківської системи,місце і роль Національного Банку України в кредитній системі та в банківській системі зокрема.
В даній роботі було також розглянуто діяльність Національного банку України, його структуру, функції та завдання, які зараз постають перед ним. НБУ змушений вирішувати багато проблем, бо деякі процеси, які в багатьох країнах відбувались роками, десятиріччями, в Україні відбуваються одночасно, і це є ускладнюючою обставиною.
Проведене в курсовій роботі комплексне дослідження шляхів кредитного забезпечення населення та шляхів вдосконалення його правової бази дає підстави зробити висновки та внести пропозиції щодо подальшого реформування кредитної системи.
Проблеми у фінансовому забезпеченні малого та великого бізнесу, а також розвиток товарного виробництва та ряд інших причин спонукають до підвищення ролі кредитної системи у національній економіці.
Проголошення незалежності України та становлення ринкових відносин зумовило перехід до дворівневої банківської системи України. Тому не менш важливим є питання про правове забезпечення банківської діяльності та діяльності інших фінансово-кредитних установ. Для цього в Україні вже було переглянуто і складено по новому Закон України “Про банки і банківську діяльність”,а також внесено велику кількість поправок до нього.Все це свідчить про дуже велику роль закону в регулюванні біяльності банківської системи України. Ще розглядаються багато законопроектів, що, на мою думку, мають перспективи у майбутньому.
Останнім часом набуло актуальності питання про прийняття Закону “Про банківську таємницю”, що зумовлено такою причиною, як зловживання доступністю до конфіденційної інформації банків та рядом інших важливих причин.
В Україні для вдосконалення кредитної системи потрібно перш за все розширити ринок цінних паперів та позичкового капіталу.Також слід розвивати діяльність небанківських пенсійних фондів.В даній роботі було проаналізовано сучасний стан страхування в Україні та визначено основні пріорітети для цієї галузі в найближчий час.
Отже, удосконалення кредитної системи та її правового регулювання на сьогоднішній день є важливою проблемою, яка має в перспективі своє вирішення. Поряд з розвитком ринкових реформ у національній економіці має відбутися й осмислення проблем однієї з найскладніших галузей – кредитної системи та банківської системи зокрема, їх становища на сьогодні та песпектив на майбутнє.


Як скачати роботу?Повна інформація про роботу

курсова робота "Кредитна система, її складові. Взаємозв’язок окремих ланок кредитної системи" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.12.2010 в 21:14. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1716 та скачано 96 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали

Чи справді характеристика роботи відповідає її змісту? Прокоментуй...