Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Курсова робота з маркетингу на прикладі ТОВ «Омакс Інтернешнл»Зміст

http://bestfocus.net/
Вступ 4
1. Глобальний маркетинг:..5
1.1. сутність та особливості глобального маркетингу;
1.2. основні умови та причини виникнення глобального маркетингу;
1.3. правило Тріади.
2. Загальна характеристика підприємства:...6
2.1. структура підприємства;
2.2. вид діяльності, галузева приналежність підприємства;
2.3. рівень конкурентоспроможності підприємства;
2.4. сильні сторони підприємства;
2.5. слабкі сторони підприємства.
3. Характеристика ринку на якому діє підприємство:8
3.1. тип конкуренції на даному ринку;
3.2. кон’юнктура обраного ринку;
3.3. динаміка основних ринкових показників;
3.4. структура виробників та визначення лідерів на даному ринку;
3.5. основні конкуренти підприємства;
3.6. характеристика ступенів розвитку ринкової інфраструктури.
4. Визначення потенційних споживачів:10
4.1. опис основних сегментів на яких діє підприємство;
4.2. виявлення та охарактеризування потреб споживачів;
4.3. оцінка товарів, що випускаються відповідно до вимог споживачів.
5. Розробка комплексу маркетингу
5.1. Товар і товарна політика:.11
5.1.1. визначення етапу життєвого циклу на якому знаходиться товар;
5.1.2. охарактеризовані задачі маркетингу на даному етапі;
5.1.3. розроблений асортимент і номенклатуру підприємства;
5.1.4. оцінка ширини та глибини асортименту;
5.1.5. охарактеризування вимог до якості товару;
5.1.6. охарактеризування вимог до упаковки товару;
5.1.7. опис особливостей сервісної політики підприємства.
5.2. Цінова політика:14
5.2.1. визначення можливостей цінової конкуренції на даному ринку;
5.2.2. охарактеризовані основні методи ціноутворення на даному ринку;
5.2.3. охарактеризовані особливості цінової стратегії підприємства;
5.2.4. визначені можливість та цілі застосування знижок з ціни.
5.3. Збутова політика:...15
5.3.1. основні канали розповсюдження продукції;
5.3.2. ринкові посередники що використовуються підприємством;
5.3.3. можливість розвитку власної мережі розподілу;
5.3.4. можливості вдосконалення стратегії розподілу.
5.4. Маркетингова комунікаційна політика:18
5.4.1. визначення мотивації споживачів;
5.4.2. розроблений макет рекламної компанії підприємства;
5.4.3. обрані основні носії комунікацій;
5.4.4. обрані основні засоби стимулювання збуту;
5.4.5. оцінені види комунікацій та рівень їх ефективності;
5.4.6. охарактеризовані можливості зворотного зв’язку зі споживачами.
Висновки 20
Список використаної літератури

Вступ

Ринкові економічні процеси останніх років змусили підприємства України переглянути свою політику щодо ефективності використання всіх наявних ресурсів з метою найшвидшого вирішення проблем конкурентоздатності та економічної стабільності.
Аналіз підприємства дуже часто дозволяє визначити його виробничий потенціал, а також можливості впливу змін на діяльність підприємства. Крім того, наявність відповідних ресурсів у складі необоротних активів дозволяє зробити висновки про готовність підприємства до господарської діяльності.
Аудит підприємства, у свою чергу, має виявляти всі недоліки, які притаманні даному підприємству в частині діяльності, та надавати рекомендації для їх усунення.
Ціллю курсової роботи є поглиблення вивчених теоретичних і практичних положень маркетингу, застосування вивчених теоретичних положень при аналізі маркетингової діяльності підприємства, розробці маркетингової стратегії та механізмів удосконалення маркетингу на підприємстві.
Джерелами інформації для написання роботи є:
• паспорт підприємства; план економічного та соціального розвитку;
• план технічного розвитку;
• форма 1 «Баланс підприємства»;
• форма 4 «Звіт про власний капітал»;
• форма 1-П «Звіт підприємства (об'єднання) з продукції»;
• форма 11-ОФ «Звіт про на явність та рух основних засобів, амортизацію (знос)».
Крім названих джерел інформації, використовуються також дані проведених на підприємстві інвентаризацій, інвентарні картки обліку тощо.
Об’єктом дослідження є базове підприємство ТОВ „Омакс Інтернешнл”, що займається виробництвом панчішно-шкарпетних виробів.

Висновки

В умовах жорсткої ринкової економіки ефективність виробництва на підприємстві пов’язане з проблемою економії всіх видів ресурсів.
Аналіз та узагальнення методів роботи підприємств дозволяє встановити основні шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів та підвищення фондовіддачі.
По-перше, технічне удосконалення і модернізація обладнання. Це досягається за рахунок підвищення потужності верстатів, механізації та автоматизації допоміжних і транспортних операцій.
По-друге, збільшення тривалості роботи, обладнання на протязі доби, місяця, року. Досягається за рахунок збільшення змінності роботи, скорочення часу на технічне обслуговування і капітальні ремонти, зменшення простоїв.
По-третє, збільшення кількості та питомої ваги діючого обладнання в складі всього обладнання на підприємстві.
Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних засобів досягається за рахунок технічного удосконалювання основних засобів. Від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних засобів.
Для досягнення таких цілей було запропоновано залучити інвестиції, а саме банківський кредит.
Основними умовами успішної реалізації проекту є обґрунтованість економічних розрахунків за проектом, дотримання часових рамок інвестиційного циклу.

Список використаної літератури

1. Міжнародний маркетинг: Гоголь Г.П. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 148 с.
2. Маркетинг Мороз Л.А., Чухрай H.I. Маркетинг: Підручник/За редакцією Л.А. Мороз.— 2-е вид. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ШТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід" 2002. — 244 с.
3. Організація маркетингової політики на підприємстві: Мних М.В. Посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Знання України, 2004. - 263 с.
4. Маркетинг Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.
5. http://uk.wikipedia.org.
6. http://readbookz.com.
7. http://buklib.net.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Курсова робота з маркетингу на прикладі ТОВ «Омакс Інтернешнл»" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.06.2011 в 18:45. Автором даного матеріалу є Александр. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2439 та скачано 157 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Александр...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали