Головна » Реферати » Реферати 3 РєСѓСЂСЃ » Страхування

Договори пропорційного перестрахування та їх види

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

конспект "Договори пропорційного перестрахування та їх види" з предмету "Страхування" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: пропорційного, перестрахування, договори, види. Робота опублікована 18.09.2010 в 16:23 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 622 та скачано 21 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...УВАГА! При копіюванні матеріалів роботи ссилка на цю сторінку обов'язкова
→ Показати код ссилки на цю сторінку

Які ще реферати можна знайти по цій темі?

Оцініть реферат


Всі договори можна поділити на дві основні групи, що різняться системою розподілу ризиків між пе¬рестрахувальником і перестраховиком:
- пропорційна форма
- непропорційна форма
Пропорційна форма перестрахування передбачає часткову участь сторін у розподілі відповідальності. Відповідно до узгодженої частки участі в договорі між сторонами розподіляються страхові премії і збитки.
У пропорційному перестрахуванні розрізняють:
– квотний договір перестрахування,
– договір ексцедента суми
– квотно-ексцедентний до¬говір.
Згідно з квотним договором перестрахування перестрахувальник зобов'язується передавати перестраховикові частку в усіх ризиках пев¬ного виду, а перестраховик зобов'язується приймати її. Частка участі в перестрахуванні може бути подана у відсотках від страхової суми або в абсолютному вираженні. Перестраховик має право встановлювати ліміти відповідальності за договором.
Наприклад, перстрахувальник має договір з квотою 80 %. Ліміт відповідальності перестраховика згідно з договором встановлено в 300 тис. ум. од. Якщо перестраховується ризик в 100 тис. ум. од., влас¬не утримання становить 20 тис. ум. од., частка перестраховика – 80 тис. ум. од. Ризик в 400 тис. ум. од. розподіляється так: цедент – 80 тис. ум. од., перестраховик – 320 тис. ум. од. Але ліміт перестра¬ховика за договором дорівнює 300 тис. ум. од., який він І приймає (20 тис. ум. од. лишилося за межами квотного договору).
Переваги квотного договору:
• на власному утриманні страховика лишається така частина відповідальності, яка повністю відбиває його фінансові можливості;
• квотний договір не потребує великих витрат з його обслугову¬вання;
Квотне перестрахування широко використовується тоді, коли йдеться про страхування цивільної відповідальності власників транс¬портних засобів.
Недолік квотного перестрахування:
• за догово¬ром передаються всі ризики – великі і малі. Коли б цедент мав змогу утримувати на своїй відповідальності малі ризики, у нього була б можливість залишати за собою і певні частки страхової премії;
• страховик не має захисту від ефекту кумуляції ризиків, пов'язаного з одним і тим самим страховим випадком.
Дого¬вір ексцедента суми передбачає передавання цедентом обумовленої частини ризиків понад власне утримання, тобто цедент несе відпові¬дальність за всіма ризиками у розмірі страхової суми, що менша або дорівнює власному утриманню, а перестраховик – за всіма ризиками, де страхова сума перевищує розмір власного утримання цедента.
Ексцедент за договором – це величина, кратна власному утри¬манню цедента. Сума ексцедента виражається в кілька разів збільше¬ним розміром власного утримання. Власне утримання на певному рівні в ексцедентному перестрахуванні називають лінією (часткою). Місткість ексцедентного договору складається із суми власного утримання цедента і покриття перестраховика.
Для покриття всього ризику буває недостатньо одного ексцедент¬ного договору, тому крім договору першого ексцедента укладаються договори другого, третього і наступних ексцедентів.
Перевага ексцедентного перестрахування:
• можливість компанії-цедента встановлювати ліміт власного ут¬римання з урахуванням свого фінансового становища;
Недолік ексцедентного договору:
• витрати з обслуго¬вування ексцедентних договорів значно вищі, ніж з обслуговування квотних договорів через необхідність обробки кож¬ного ризику;.
• потенційно існує можливість передавання перестраховикам більш небезпечних ризиків при диференційованому власному утриманні.
Ексцедентне перестрахування найчастіше застосовується у страху¬ванні від вогню, нещасних випадків, а також у страхуванні життя.
Квотно-ексцедентний договір передбачає встанов¬лення ексцедента залежно від визначеної частки (квоти) власного ут¬римання, а понад рівень утримання використовується ексцедент – ліміт відповідальності перестраховиків, що фіксується в абсолютному вираженні.