Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Політична ідеологія у працях К.Гірца

Зміст

Вступ
К.Гірц : інтерпретація культур... 4
Політична ідеологія……. 5
Концепція культури К.Гірца…... 8
Висновки.. 12
Спискок виуористаних джерел та літератури.. 14

Вступ

Ищешь, где купить дешевые авиабилеты? На сайте Универсального Агентства по продаже авиаперевозок ты сможешь забронировать недорогие авиабилеты прямо сейчас. Мобильность и независимость - вот главные преимущества покупки билетов онлайн.
За своєю суттю ідеологія є «хибною» не тому, що вона навмисно спотворює дійсність на догоду тим чи іншим політичним інтересам, а через той простий факт, що цінності за своєю природою не є простим адекватним віддзеркаленням дійсності. Цінності та ідеї, що їх виражають, є немов іншою реальністю ніж та, що дана людині в її простих відчуттях. Мовою філософії цей факт відображений у визначенні трансцендентного характеру цінностей щодо «об'єктивної реальності».
Людина не може сприймати навколишню реальність інакше, ніж крізь призму своїх ідейно-ціннісних орієнтацій.
У радянській науці до недавнього часу питанням ідеології надавалося провідне значення. Ідеологія в радянському суспільстві була одним з його основних системоутворювальних елементів, найважливішим чинником суспільного і державного будівництва. Система цілеспрямованої ідеологічної дії охоплювала майже всі аспекти і сфери життєдіяльності радянських людей.
У радянській теорії застосовувався переважно соціологічний підхід, тобто дослідження ідеології здійснювалося з позицій вирізнення інтересів класів (соціальних груп) та їх віддзеркалення в ідеологічних системах. Ідеологія у своїх змістовних аспектах розглядалася як вираження класових і партійних інтересів у теоріях і концепціях.
«Ідеологія» – система ідей, поглядів, уявлень, що містить концептуальне, теоретичне осмислення соціального буття з точки зору інтересів, потреб, цілей і ідеалу певних соціальних груп і прошарків, національних утворень. Ідеологія є продуктом соціально-політичної діяльності людей, складовою духовного виробництва і навіть культури . Структурно вона складається з політичних теорій і ідей, суспільно-політичних ідеалів, цінностей, концепцій політичного розвитку і політичних програм, політичних символів та інші.

Висновки

Отже, згідно символічної концепції, культура є система значень, втілених у символічній формі, що включають дії, словесне вираження і взагалі будь-які значимі об'єкти - те, за допомогою чого індивіди вступають один з одним в комунікацію і повідомляють один одному свій досвід, формують спільне бачення світу і вірування. Культурний аналіз слід розуміти як інтерпретативні пояснення значень, втілених в символічних формах. Аналіз культурних феноменів, проведений з точки зору символічної концепції культури, в корені відрізняється від того аналізу, який передбачає дескриптивний підхід, з характерною для нього опорою на аналіз, наближений до природничо-наукового, та класифікацію, яка відображатиме еволюційні зміни і характер взаємозалежностей різних елементів культури. Вивчення культури, як представляє її собі Гірц швидше подібно інтерпретації тексту, ніж класифікації тварин і рослин. Етнолог, згідно Гірц, насамперед прагнути вловити змісти і значення тієї чи іншої культури, використовуючи при цьому більшою мірою не свій інтелект, а свою здатність до відчуттів. Він занурюється в чужу культуру, абстрагуючись від своєї власної. Будь-які класифікації та порівняння при цьому неможливі.
Кліффорда Гірца часто називають главою сучасного антопсіхологіческого напрями в антропології: Погляд на культуру як на механізм контролю починається з уявлення про те, що людське мислення за своєю суттю і соціально, і колективно: його природне місце існування - двір будинку, ринок або міську площу. Мислення складається не з подій в голові" (хоча події і в ній, і в інших місцях необхідні для його виникнення), а з руху в тому, що Дж. Г. Мід та інші називали значущими символами - здебільшого це слова, але також жести, малюнки, музичні звуки, механічні пристрої на кшталт годин .
Це вірно по відношенню до сімдесятих років, що вивчення культури має бути непроникною стіною відокремлено від вивчення психології, яка зовсім не є предметом антропологічного дослідження. Але це помилково по відношенню до вісімдесятих і дев'яностих років. На початку вісімдесятих Гірц підкреслював лише другорядність психологізму. Є одна річ, яку антропологія не говорить про культуру. Це те, що вона - концептуальна структура. Що це означає? Звертаючись до психологізовані речей, ви не можете запитувати, яке їх місце в концептуальній структурі або структурі ідей. Які психологічні ефекти мали різні люди в різних контекстах? Така теорія насамперед ідентифікувала б психологічні феномени. Але психологічні феномени не стоять на першому місці. На першому помсти - концептуальна структура, і вона являє собою депсіхологізацію концептів смислів, значень .
Участь Гірца у психологічних семінарах стало вже звичним. Як стверджує Майкл Коул, Робота Гірца істотна для узгодження ідей російських культурно-істсторіческіх психологів і сучасних культурних антропологів. Гірц явно віддає перевагу суворо ідеалістичному поданням про культуру погляд, який легко поєднувати з уявленнями про опосередкованих артефактах.

Список використаних джерел та літератури

1. Eagleton T. Ideology. Al introduction. – L., 1996.
2. Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К. Интерпретация культур. – М., 2004.
3. Гирц, К. Интерпретация культур. М. : РОС¬СПЭН, 2004.
4. Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе; пер. з англ. / Кліфорд Гірц. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2001. – 542
5. Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 2000.
6. Жовтун Д.Т. Идеология: актуальные аспекты социологического анализа Социология. – М., 2004.
7. Лотман, Ю. М. Семиосфера. СПб. : Искусство–СПБ, 2001
8. Макиавелли Н. Государь; пер. с ит. / Никколо Макиавелли. – М.: Планета, 1990. – 84 с.
9. Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. – М., 1994.
10. Москвичев Я.Н. Идеология // Социологическая энциклопедия: В 2-х тт. – 2003. – М., Т. 1.
11. Парсонс Т. Институционализация идеологий // Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.
12. Соловьев А. И. Политическая идеология: логика исторической эволюции / Александр Иванович Соловьев // ПОЛИС (Политические исследования). – 2001.– №2
13. Уайт, Л. А. Понятие культуры // Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. СПб. : Университет. кн., 1997. С. 17.
14. Эфендиев А.Г. Идеология в современном обществе // Общая социология. – М., 2000.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Політична ідеологія у працях К.Гірца" з предмету "політологія" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Політична, К.Гірца, Ідеологія, працях. Робота опублікована 08.03.2012 в 00:14 її автором (Еліна). З моменту опублікування роботи її переглянуто 148 та скачано 11 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Еліна...

якісна робота про К. Гірца

Скачати роботу безкоштовно

  Пряме посилання для скачування роботи


УВАГА! При копіюванні матеріалів роботи ссилка на цю сторінку обов'язкова
→ Показати код ссилки на цю сторінку

Оцініть реферат