Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Сутність нематеріальних ресурсів підприємстваР—РјС–СЃС‚

Р’РЎРўРЈРџ 3
1. ПОНЯТТЯ ТА В�Д� НЕМАТЕРІАЛЬН�Х РЕСУРСІВ ПІДПР�ЄМСТВА 4
2. ОЦІНЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬН�Х АКТ�ВІВ 11
3. АМОРТ�ЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬН�Х АКТ�ВІВ 17
4. ПРОБЛЕМ� ТА ШЛЯХ� УДОСКОНАЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬН�Х РЕСУРСІВ ПІДПР�ЄМСТВА 20
В�СНОВК� 28
СП�СОК В�КОР�СТАН�Х ЛІТЕРАТУРН�Х ДЖЕРЕЛ 30

Р’РёСЃРЅРѕРІРєРё

По підсумкам проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
Нематеріальні ресурси вважають особливим видом інвестицій, визначаючи їх як умовну вартість об'єктів інтелектуальної, у тому числі промислової, власності. Цінність нематеріальних активів зумовлена їх можливістю тривалий час бути корисними для отримання доходу чи інших вигід. По своїй суті вони повинні розглядатися як засоби виро¬бництва, що не мають матеріальної форми, але володіють гро¬шовою (матеріальною) вартістю.
Проаналізувавши ситуацію в науково-технічній сфері, ми вважаємо, що завдання державного регулювання ринку інтелектуальних ресурсів повинні бути направлені на:
- розвиток економіки держави шляхом підвищення ефективності використання науково-технічного та творчого потенціалу країни;
- створення комфортних економічних умов для функціонування інноваційних підприємств;
- припинення нелегального обороту ОІД;
- запровадження механізмів державної підтримки патентування вітчизняних об’єктів промислової власності в інших країнах;
- нормативне врегулювання методики оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної
- власності та впорядкування оцінної діяльності в галузі інтелектуальної власності;
- перетворення фіскального характеру системи плати на дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної діяльності, на стимулюючий.
Рух у цьому напрямку створить основу для формування інфраструктури реалізації стратегій управління інтелектуальними активами вітчизняних товаровиробників; буде сприяти досягненню належного рівня конкурентноздатності вітчизняних підприємств, як на ринках товарів і послуг, так і на інтелектуальних ринках; дозволить, в остаточному підсумку, забезпечити інтенсифікацію інноваційного розвитку економіки країни.
Вибір стратегії управління інтелектуальними ресурсами підприємством та її успішна реалізація пов’язані з врахуванням ряду чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Выпускаешься в этом году? Если Да, то тебе понадобиться мантия в честь этого события. Компания Академсервис предоставляет прокат мантий в Киеве. Киевские выпускники магистры, бакалавры и специалисты уже оценили качество услуг от Академсервиса и с удовольствием покажут тебе фотографии.
Серед факторів зовнішнього середовища ключове значення мають:
- соціально-політична, економічна й правова ситуації й перспективи їх розвитку в середньостроковій (3-5 року) і довгостроковій перспективі (5-10 років) на територіях юрисдикцій, що цікавлять підприємство;
- кількісні і якісні характеристики сегментів ринків товарів і послуг, на яких працює підприємство;
- конкурентне середовище в сфері діяльності підприємства;
- кількісні і якісні характеристики середовища обороту інтелектуальних активів (патентного середовища).
Найважливіші внутрішні фактори, що впливають на вибір стратегії управління інтелектуальними активами:
- загальна корпоративна управлінська стратегія, реалізована на підприємстві залежно від стану, у якому воно перебуває;
- маркетингова стратегія підприємства;
- інноваційна стратегія;
- фінансова стратегія (стратегія управління активами й стратегія управління капіталом);
- стратегія операційного управління (виробнича стратегія);
- стратегія управління персоналом;
- кількісні і якісні характеристики наявних інтелектуальних активів.
Очевидно, що стратегія управління інтелектуальними активами підприємства повинна враховувати фактори зовнішнього середовища й повинна бути погоджена із сукупністю перерахованих управлінських стратегій, реалізованих на підприємстві.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Сутність нематеріальних ресурсів підприємства" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 17.12.2012 в 13:49. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 80 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

відмінна курсова на 30 сторінок


Подібні матеріали