Головна » Освітні сайти » Видання і публікації

Сайт журналу Актуальні проблеми економіки


Перейти на сайт [http://eco-science.net/]
Короткий опис

Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця.
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 21842
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 4371 від 11.07.2000
УДК 330
Статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові з економічних наук (підстава: Постанова ВАК України № 1–05/10 від 10.12.2003 р.)
ISSN 1993-6788. Журнал 1 березня 2007 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).
Міжнародна індексація:
SSCI by Thomson Reuters Scientific (Impact Factor including) – з липня 2008 року;
SciVerse Scopus by Elsevier – з жовтня 2009 року;
Index Copernicus – з січня 2010 року;
EBSCOhost – з січня 2011 року;
Ulrich’s Periodicals Directory – з березня 2011 року.
Журнал видається українською, російською мовами.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ «Національна академія управління» до друку.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.
Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
Науковий економічний журнал
Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця.
Індекс журналу в каталозі передплатних видань України – 21842
Испытываете трудности в решении задач? Доверьтесь в этом профессионалам, которые с удовольствием выполнят для Вас расчет любых контрольных работ, задач, ответят на возникшие вопросы. Кстати, чтобы получить решенную задачу дешевле и качественнее со стороны решающего специалиста - делайте заказ уже сейчас.
Оцініть сайт!