Головна » Публічна оферта про надання інформаційних послуг (договір)

Публічна оферта про надання інформаційних послуг (договір)

1. Загальні положення
  1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – "Офертою") освітнього порталу http://myreferatik.in.ua, надалі за текстом – "Виконавець", укласти Договір про надання інформаційних послуг, надалі за текстом – „Оферта”, і містить всі необхідні умови для надання інформаційних послуг, надалі за текстом – "Послуги", та для укладання й реалізації Договору.
  1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття нижче викладених умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (Акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених у оферті).
  1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомленим і таким, що прийняв всі умови даної оферти.
2. Терміни та визначення
  2.1. «Публічна оферта» - даний документ "Публічна оферта про надання інформаційних послуг (договір)", опублікована в мережі Інтернет за адресою: http://myreferatik.in.ua/index/0-18.
  2.2. Освітній портал – сукупність веб-сторінок, розміщених на віртуальному сервері Виконавця, які формують єдину структуру веб-сайта http://myreferatik.in.ua.
  2.3. Роботи Освітнього порталу – матеріали, розміщені на Освітньому порталі в розділі "Реферати" за адресою http://myreferatik.in.ua/load. Доступ до матеріалів здійюснюється індивідуально для кожної роботи за допомогою Ключа для отримання доступу.
  2.4. Сторінка з ключем доступу – сторінка під назвою "Реферат успішно оплачено", на якій знаходиться ключ доступу та повна інструкція щодо його отримання.
  2.5. Ключ для отримання доступу - унікальний одноразовий код, за допомогою якого відкривається доступ для скачування однієї роботи.
  2.6. Акцепт Угоди (оферти) – повне та безвідмовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти шляхом виконання дій, вказаних в пункті 2 розділу «Умови та порядок надання послуг» даної Оферти. Акцепт Оферти створює Договір оферти.
  2.7. Замовник – особа, яка здійснює Акцепт Оферти, і, таким чином, замовляє послуги Виконавця згідно укладеного договору.
  2.8. Договір Оферти – договір між Виконавцем та Замовником щодо надання інформаційних послуг, що укладається за допомогою Акцепта Оферти.
  2.9. Прейскурант – діючий систематизований перелік інформаційних послуг Виконавця з цінами, що наведений в Додатку 2 цієї оферти.
  2.10. Платіжна система – сукупність правил, процедур і технічної інфраструктури, які забезпечують здійснення транзакцій електронних платежів через мережу Інтернет.
3. Предмет Оферти
  3.1. Предметом даної Оферти є надання Замовнику інформаційних послуг в якості Робіт Освітнього порталу для написання рефератів, курсових, контрольних та інших робіт, вирішення тестів і задач у відповідності з умовами даної Оферти і поточним Прейскурантом послуг Виконавця.
  3.2. Перелік інформаційних послуг, що надаються, наведено в Додатку 1, і є невід’ємною частиною цієї Оферти.
  3.3. Публічна Оферта і Додатки до публічної Оферти є основними офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсах за адресою: http://myreferatik.in.ua/index/0-18.
  3.4. Виконавець має право в будь-який момент змінити Прейскурант та умови даної публічної Оферти в односторонньому порядку без попередньої згоди з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сервері http://myreferatik.in.ua, не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.
4. Умови та порядок надання послуг
  4.1. Інформаційні послуги надаються в повному об’ємі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.
  4.2. Ознайомившись із Прейскурантом Виконавця, Списком послуг, що надаються, і текстом даної публічної Оферти, Замовник натискає на кнопку "Купити", розміщену на сторінці з матеріалом в розділі "Роботи Освітнього порталу".
  4.3. Після успішної оплати роботи Платіжна система направляє Замовника на сторінку з ключем доступу, на якій знаходиться Ключ для отримання доступу.
  Примітка: у випадку, якщо Ключ для отримання доступу не було отримано після оплати роботи, необхідно звернутися в Службу підтримки покупців.
  4.4. Після здійснення Замовником оплати і зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, договір Оферти вступає в дію.
  4.5. Для отримання доступу необхідно ввести Ключ в поле на сторінці з оплаченою роботою і натиснути кнопку "Скачати роботу". Далі з’явиться посилання нижче поля, на яке потрібно натиснути для скачування роботи. Після цих дій Замовник отримає повний доступ до оплаченої роботи.
  4.6. Напротязі 48 годин з моменту Акцепта Оферти Виконавець зобов’язується надати доступ до інформаційних матеріалів Замовнику у відповідності зі списком послуг, наведених в Додатку 1.
  4.7. Інформаційні послуги надаються Виконавцем впродовж терміну, встановленого у Прейскуранті (Додатку 2 до Оферти).
  4.8. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному об’ємі, якщо напротязі одного дня після скачування роботи, Замовник не заявив Рекламацію.
5. Особливі умови
  5.1. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Замовнику забороняється розповсюджувати Роботи освітнього порталу в мережі Інтернет чи передавати їх третім особам без спеціального дозволу на те Виконавця.
  5.2. Виконавець робить все можливе для забезпечення якісного та безперебійного надання послуг Замовнику у відповідності з Прейскурантом, але, тим не менш, послуги надаються на умовах «як є» без будь-яких прямих чи непрямих гарантій.
  5.3. Виконавець не несе відповідальності за збої, помилки, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної Оферти і непідконтрольні Виконавцеві, які спричинені роботою Платіжної системи, обраної Замовником для оплати доступу.
  5.4. Виконавець не надає послуги щодо індивідуального налаштування апаратного та програмного забезпечення з виїздом по місцю проживання чи роботи користувача послуг.
  5.5. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору Оферти, якщо таке порушення спричинене дією надзвичайних обставин (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність і/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної Оферти і непідконтрольні Виконавцеві.
  5.6. Якщо в результаті деяких непередбачуваних обставин, спричинених незалежно від Виконавця, відбувається припинення послуг, що надаються, і Виконавець повертає кошти Замовнику. В усіх інших випадках відносно даної Оферти платежі не повертаються.
6. Відповідальність сторін
  6.1. За невиконання чи не належне виконання зобов’язань відносно даної Оферти Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством.
  6.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з певних причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, невиконання зобов’язань постачальників тих чи інших послуг і т.п.
  6.3. Виконавець гарантує можливість використання наданих інформаційних послуг на персональному комп’ютері Замовника, що задовольняє технічні вимоги, які викладені на веб-сторінці за адресою: http://myreferatik.in.ua/index/0-20.
  6.4. Якщо Замовник буде не задоволений умовами чи якістю послуг, що надаються, то його єдиним та виключним правом буде припинення використання інформаційних послуг Виконавця.
7. Термін дії та зміна договору Оферти
  7.1. Договір набуває чинності з моменту його прийняття Замовником (Акцепта Оферти) і діє впродовж виконання Сторонами своїх зобов’язань.
  7.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту тягне за собою внесення цих змін в діючий між Замовником і Виконавцем договір Оферти, і ці зміни в договір Оферти набирають чинності одночасно з набранням чинності таких змін в Оферту.
  7.3. Всі суперечки вирішуються шляхом перемовин Сторін.

8. Реквізити виконавця

  8.1. Веб-сайт: http://myreferatik.in.ua
  8.2. E-mail: admin[@]myreferatik.in.ua
  8.3. Адміністратор: Хорольський Сергій.
  8.4. Моб.: +380639305003

Додаток 1. Список послуг, що надаються

  Терміни
1. Освітній портал – сукупність веб-сторінок, розміщених на віртуальному сервері Виконавця, які формують єдину структуру веб-сайта http://myreferatik.in.ua.
2. Роботи Освітнього порталу – матеріали, розміщені на Освітньому порталі в розділі "Реферати" за адресою http://myreferatik.in.ua/load. Доступ до матеріалів здійюснюється індивідуально для кожної роботи за допомогою Ключа для отримання доступу.
3. Сторінка з ключем доступу – сторінка під назвою "Реферат успішно оплачено", на якій знаходиться ключ доступу та повна інструкція щодо його отримання.
4. Ключ для отримання доступу - унікальний одноразовий код, за допомогою якого відкривається доступ для скачування однієї роботи.
5. Платіжна система – сукупність правил, процедур і технічної інфраструктури, які забезпечують здійснення транзакцій електронних платежів через мережу Інтернет.
  Опис послуг
  1. Послуга Доступ до окремої роботи Освітнього порталу. Вона включає наступні послуги:
 • Надання повного Доступу до робіт Освітнього порталу, що відкривається індивідуально до кожної роботи після зарахування коштів на рахунок Виконавця.

Додаток 2. Прейскурант послуг

N п/н Послуга Ціна, грн
1 Повний доступ до одної роботи Освітнього порталу 29,95 грн. (без урахування комісії Платіжної системи)