Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Організація і методика аудиту готової продукціїЗміст

Вступ
1. Мета, завдання та джерела аудиторської перевірки готової продукції….5
2. Організаційна структура аудиторської фірми ЗАТ «Тріада»…………...8
3. Організаційна структура підприємства ВАТ «Вінніфрут»……………….10
4. Оцінка стану системи внутрішнього контролю та обліку готової продукції на підприємстві .14
5. Методика аудиторської перевірки готової продукції……………………19
5.1.Перевірка операцій з калькулювання собівартості готової продукції 22
5.2. Перевірка додержання умов збереження готової продукції……24
5.3. Перевірка операцій з відпуску готової продукції………………29
6.Пропозиції щодо удосконалення аудиторської перевірки 30
7. Узагальнення результатів аудиторської перевірки на ВАТ «Вінніфрут» 33
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Вступ

Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава. Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності. Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність. Зокрема, така інформація необхідна:
• власникам господарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх розвитку;
• банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту;
• інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючі суб`єкти;
• постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги;
• акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства;
• державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету тощо.
Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використання міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами.
Мета курсової роботи - вивчити теоретичні аспекти відвантаження та реалізації готової продукції, на основі практичного матеріалу розглянути ведення фінансово-господарського контролю діяльності суб'єкта господарювання.

Висновок

Фінансова звітність відкритого акціонерного товариства «Вінніфрут» відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики і реально і точно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.
Валюту балансу відкритого акціонерного товариства «Вінніфрут» станом на 01.01.2007 року в сумі 4593495,54 грн. аудитор підтверджує.
Але при проведенні інвентаризації в присутності керівника аудиторської фірми Лазаренко А.С. була виявлена недостача товарно-матеріальних цінностей у розмірі 126 літрів апельсинового соку на суму 756.00 грн.
При з’язуванні обставин і причин нестачі нами було отримано пояснення завідуючим складом, що товар був зіпсований внаслідок затоплення складу, але списання зіпсованої продукції вироблено не було.
Головним бухгалтером був оформлений акт списання товарної продукції та проведені відповідні проводки за розрахунками.
Для усунення виявлених помилок на підприємстві «Вінніфрут» надаємо наступні рекомендації: приділяти більше уваги оформленню первинних документів.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація і методика аудиту готової продукції" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.04.2011 в 19:15. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 838 та скачано 61 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали