Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Інформаційні системи і технології

Автоматизація обліку фінансових результатівЗміст

Вступ 3
Розділ I
1.1. Облік фінансових результатів. 4
1.2. Автоматизація обліку фінансових результатів. 10
Розділ IІ. Практичне завдання
2.1. Аналіз майна господарюючого суб’єкта 18
2.2. Аналіз власного і позикового капіталу господарюючого суб'єкта 22
2.3. Аналіз структури активу й пасиву балансу господарюючого суб'єкта 23
2.4. Аналіз фінансових результатів 25
2.5. Оцінювання рівня прибутку господарюючого суб’єкта 26
2.6. Аналіз дебіторської заборгованості 27
2.7. Аналіз кредиторської заборгованості 29
Список використаних джерел 31

Вступ

У наш час в Україні створено і діє ряд великих і малих підприємств і організацій різних форм власності. Країна поступово переходить зі старої командно-адміністративної системи в ринкову систему, з новими економічними принципами і вимогами.
У зв’язку з переходом до ринкових відносин, а також переходом на міжнародну систему обліку та звітності в Україні ставляться все більші й більші вимоги до обліку, зокрема бухгалтерського, приймаються нові форми звітності та порядок їх подання, згідно вимог міжнародних стандартів. Зміни, що є в господарському механізмі роблять актуальною проблему підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а отже зростає роль контрольно-аналітичних функцій обліку, значення різних видів аналізу відповідних показників господарської діяльності.
У зв’язку з виходом на міжнародну арену торгівлі та економічних зв’язків та новими економічними вимогами, важливе значення відіграє стан роботи підприємства чи організації, ефективність їх праці та особливо важливим є результат фінансово-господарської діяльності: у вигляді прибутків або збитків.
Все це ставить перед підприємством багато складних завдань. Зокрема, зростає конкуренція у всіх галузях діяльності, що вимагає лише високорентабельної та ефективної роботи підприємства, а гарантом цього є позитивний фінансовий результат - прибуток. Зараз відсутні програми державного субсидування і неможливим є бездіяльне „тримання на плаву” підприємства. Отримання збитку від діяльності у наш складний час є неможливим та економічно недоцільним, бо веде до банкрутства, оскільки існує багато аналогічних фірм і компаній, котрі в разі цього готові зайняти на ринку автотранспортних послуг, місце того чи іншого підприємства.

Список використаних джерел

1. Волокитин А.В., Панкратов А.И., Солдатенков А.В., Савченко С.А. Средства информатизации государственных предприятий и коммерческих фирм / Под ред. Реймана Л.Д. – М.: НТЦ «ФИОРД –ИНФО», 2002. – 272 с.
2. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с.
3. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 2002. – 759 с.
5. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку. - Львів: Львівська політехніка, 2003. – 268 с.
6. Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006.– 213 с.
7. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. - К.: Знання-Прес, 2004. – 349 с.
8. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. -
С.-Пб.: Питер, 2001. - 686 с.
9. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
10. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 291 с.
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Автоматизація обліку фінансових результатів" з предмету "Інформаційні системи і технології". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.06.2011 в 18:50. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1169 та скачано 85 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали