Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Інформаційні системи і технології

Впровадження ІСУ на підприємстві ВолиньАвтоМотоСервісЗміст

ВСТУП........4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.........6
1.1. Загальні відомості та організаційна структура підприємства..…...6
1.2. Створення автоматизованих робочих місць….........10
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА...14
2.1. Підбір інформаційної системи для підприємства …........…...…..…..14
2.2. Характеристика системи «Парус-Підприємство 7.40» та її модулів 15
2.3. Основні можливості та задачі , що вирішує модуль «Парус-закупки, склад та розподілення» ІС «Парус – Підприємство 7.40........22
РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЯ «ПАРУС-ЗАКУПКИ, СКЛАД ТА РОЗПОДІЛЕННЯ»…25
3.1. Заповнення словників.........25
3.2. Заповнення розділів та журналів.30 3.3. Підготовка звітної документації..36
ВИСНОВОК.......38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....40
ДОДАТКИ41

Вступ

Засоби обчислювальної техніки створювались та удосконалювались так само, як і всі інші прилади, машини і обладнання що, призначались для полегшення праці людини. Удосконалення засобів обчислювальної техніки йшло від простого до складного і було тісно пов'язане зі станом техніки на певному етапі, а також з розвитком певних галузей математики, кібернетики та інших наук. З позицій користувача кожне удосконалення спрямовувалося, насамперед на підвищення рівня механізації та автоматизації виконання технічних операцій, що часто повторюються; cтвopeння нових засобів введення та отримання даних; збільшення обсяry пам'яті; розробку нових носіїв інформації тощо.
Сучасні масштаби і темпи впровадження засобів автоматизації управління в народному господарстві з особливою гостротою ставить задачу проведення комплексних досліджень і узагальненням виникаючих при цьому проблем як практичного, так і теоретичного характеру.
Останніми роками виникає концепція розподілених систем управління народним господарством, де передбачається локальна обробка інформації. Для реалізації ідеї розподіленого управління необхідне створення для кожного рівня управління і кожної наочної області автоматизованих робочих місць на базі професійних персональних ЕОМ.
Аналізуючи АРМ, фахівці визначають їх як професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт.
Функціонування АРМ може дати чисельний ефект тільки за умови правильного розподілу функцій і навантаження між людиною і машинними засобами обробки інформації, ядром яких є ЕОМ. Лише тоді АРМ стане засобом підвищення не тільки продуктивності праці і ефективності управління, але і соціальної комфортності фахівців.
Об’єкт дослідження - підприємство «Волиньавтомотосервіс». Це підприємство, яке займається оптовою та роздрібною торгівлею, новими автомобілями, автобусами і вантажівками вітчизняного та іноземного виробництва,тому використання сучасних систем обробки інформації це є одна з основних переваг в мобільності та ефективності існування підприємства.
Курсова робота складається зі вступу , трьох розділів, висновків. У першому розділі я розглянув загальну характеристику та структуру досліджуваного підприємства. У другому розділі розглянуто загальну характеристику комплексної системи автоматизації фінансово-господарської звітності для малого і середнього бізнеса системи «Парус - Підприємство». І в третьому розділі я розглянув створення інформаційної бази даних, процесів організацій і упрвління збутом та обслуговування клієнтів на базі системи «Парус-закупки, склад розподілення»

Висновки

Якщо раніше економічний розвиток країни визначався багатством надр, а пізніше - ступенем індустріалізації, то сьогодні воно визначається рівнем розвитку інформаційних технологій. Стрімкий розвиток інформатизації давно перетворив комп'ютер з технічного прогресу в незамінний інструмент повсякденної роботи багатьох фахівців.
"Парус" пропонує своїм клієнтам весь спектр найсучасніших інформаційних систем. Для їх виробництва корпорація використовує оригінальні розробки призначені для управління виробничими і торгівельними підприємствами, бюджетними і страховими компаніями. Якість і надійність інформаційних систем корпорації підтверджені неоднократними перемогами на найпрестижніших конкурсах вітчизняного ділового програмного забезпечення.
Розробка стратегії розвитку «Парус-підприємство» починається з вироблення конкурентних переваг. В основі цієї стратегії і стратегії розвитку компанії лежить інформація про споживчі переваги, про існуючих і потенційних клієнтів. Що стосується безпосереднього впровадження, то корпорація «Парус» пропонує практично всі стандартні варіанти постачання: впровадження з максимальним використанням фахівців підприємства; поетапне впровадження передбачаючи поступове нарощування функціональності системи і впровадження "під ключ" або повна адаптація під замовника. Необхідно також відзначити, що широка мережа регіональних філій дозволяє з мінімальними витратами ресурсів здійснити всі етапи впровадження в багатьох регіонах. При цьому використовувана функціональність всіх вітчизняних систем приблизно однакова.
В результаті ІТ-проекту на підприємстві "Волиньавтомотосервіс" була створена система управління фінансово-економічною діяльністю в єдиному інформаційному просторі. При цьому враховувались територіальний розподіл підприємства : "Волиньавтомотосервіс" має філії, СТО в різних містах регіону. Серед результатів автоматизації керівники підприємства виділили можливість щодня бачити дохід, маржинальний прибуток і залишки, що дозволяє ефективно управляти резервами, цінами і політикою продажі. Підприємство отримало інструмент який дає можливість з великою точністю планувати рух товарів і грошових накопичень, включаючи розрахунки по кредитам. Також потрібно підкреслити як за допомогою системи «Парус» бухгалтер підприємства щодня відвантажує потрібну кількість товару, виконує оперативний облік в режимі on-line в єдиному інформаційному просторі. В результаті впровадження системи «Парус» підвищилась оперативність обліку взаєморозрахунків з контрагентами, оптимізований управлінчий облік. Завдяки введенню програмних продуктів «ПАРУС» були вирішені багато задач торгівельної діяльності, зокрема, забезпечення автосалонів та СТО запчастинами в достатній кількості і необхідної якості, і тепер інформація про товар безпосередньо після отримання поступає в базу даних – це дозволяє одразу дізнатися про наявність запчастини чи автомобіля і розпочати процес продажі безпосередньо споживачеві. Також серед результатів автоматизації було відмічено підвищення ефективної роботи працівників підприємства. А в цілому ІТ-проект «ПАРУС» на "Волиньавтомотосервіс" представники підприємства оцінили як важливий етап на дорозі до створення сучасної системи менеджмента в торгівельній компанії.

Список використаної літератури

1. «Методическое пособие для освоения программы Парус – Бухгалтерия, Торговля и склад 7.40», для хозрасчетных предприятий. Учебно - методический центр «Парус». – 106с.
2. Комплексная система автоматизации предприятия малого и среднего бизнеса «Парус – Предприятие 7.40» модуль «Торговля и Склад», - руководство пользователя: Руководство пользователя.- СП «Парус Украина», Киев,2004.-52с.
3. Ситнік В.Ф.,Писаревська Т.А. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. За ред. В.Фситника – К.: КНЕУ, 2001.- 420с.
4. Ситник В.Ф.,Краєві О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації : Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 200с.
5. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 140с.
6. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 224с.
7. Г.С. Тесленко. Інформаційні системи в аграрному менеджменті : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.-232с.
8. Єрьоміна Н.В.Проектування баз даних : Навчальний посібник . - К.: КНЕУ, 1998.- 208с.
9. Штук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу.: Навчальний посібник . - К.: КНЕУ, 1999.-328с.
10. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень.: Навчальний посібник . - К.: КНЕУ, 1995.-162с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Впровадження ІСУ на підприємстві ВолиньАвтоМотоСервіс" з предмету "Інформаційні системи і технології". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.04.2011 в 14:30. Автором даного матеріалу є VihrenkoIV (VanyaV_17@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 842 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

VihrenkoIV...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали