Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Інформаційний менеджмент

Загальна характеристика інформаційних ресурсів УкраїниУривки

Принципи формування та вимоги до змісту національних ресурсів
При формуванні системи національних ресурсів повинні використовуватися технології та засоби, спроможні забезпечити їх необхідний рівень та доступність через глобальні інформаційні мережі.
Власники національних ресурсів, фізичні та юридичні особи, що надають послуги із використанням національних ресурсів, зобов'язані дотримуватися принципів законності, достовірності, загальнодоступності, забезпечення захисту ресурсів та прав користувачів.
Національні ресурси не повинні містити:
- закликів до захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканності України;
- інформації, що містить пропаганду тероризму, війни, геноциду, або культу насильства і жорстокості;
- інформації, що дискримінує особу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
- інформації, що може зашкодити честі, гідності, або діловій репутації окремих осіб;
- інформації, яка містить ненормативну лексику;
- інформації порнографічного характеру.
Забороняється використання національних ресурсів для розповсюдження забороненої, недостовірної та спотвореної інформації.
Отже, основу нормативно-правого забезпечення формування, використання та захисту національних ресурсів становлять Закони України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів, інші нормативно-правові акти.
Реалізація Концепції відбуватиметься поетапно протягом 2003-2007 років відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (74/98-ВР).
На першому етапі (2003-2004 роки) передбачається:
- здійснення координації діяльності органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів;
- розроблення нормативно-правових актів, що визначатимуть структуру, статус, порядок реєстрації та використання, а також вимоги до змісту національних ресурсів та обмеження щодо їх використання;
- розроблення положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів;
- створення та постійне ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;
- систематизація наявних державних ресурсів.
На другому етапі (2005-2006 роки) передбачається:
- забезпечення широкого доступу до інформації про склад, розміщення та умови використання ресурсів;
- розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть порядок комерційного використання державних ресурсів;
- розроблення та внесення на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення порядку та умов користування, а також оплати робіт, пов'язаних із формуванням, використанням (у тому числі комерційним) та захистом державних ресурсів, порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з використанням державних ресурсів;
- забезпечення сертифікації національних ресурсів;
- розроблення гармонізованих з міжнародними стандартами державних стандартів національних ресурсів та їх запровадження;
На третьому етапі (починаючи з 2007 року) передбачається включення до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів недержавних ресурсів та подальше вдосконалення системи національних ресурсів відповідно до потреб.
У результаті реалізації Концепції очікується:
- підвищення рівня інформаційної безпеки держави;
- прискорення впровадження "електронного урядування", підвищення прозорості та відкритості роботи органів державної влади;
- підвищення, ефективності діяльності органів державної влади шляхом широкого використання ресурсів;
- підвищення рівня інформаційної безпеки національних ресурсів;
- подальший розвиток національної культури, освіти, науки за рахунок використання новітніх інформаційних технологій;
- розвиток та гармонізація нормативно-правової бази, пов'язаної з ресурсами, з міжнародним правом;
- розвиток структури та інфраструктури ресурсів, зростання обсягів послуг, наданих з використанням національних ресурсів;
- підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення;
- зниження витрат, пов'язаних з використанням ресурсів, за рахунок їх систематизації.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, залучення інвестицій та інших джерел, не заборонених законом.

Повна інформація про роботу

лекція "Загальна характеристика інформаційних ресурсів України" з предмету "Інформаційний менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.09.2010 в 22:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1322 та скачано 80 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали