Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податкова система

Місцеве оподаткування Російської Федерації в порівнянні з УкраїноюЗміст

ВСТУП…..3
РОЗДІР 1: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ…….5
1.1. Історія розвитку місцевого оподаткування Російської Федерації та України…..5
1.2. Класифікація та порядок обчислення місцевих податків та зборів Російської Федерації…….....8
РОЗДІЛ 2: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНИ…..15
2.1. Порівняльний аналіз справляння місцевих податків в РФ та Україні……...15
2.2. Порівняльний аналіз справляння місцевих зборів в РФ та Україні……...39
2.3. Теорія і практика по земельному податку та податку на майно фізичних осіб у період реформування податкової системи РФ……45
РОЗДІЛ 3: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ…....49
3.1. Існуючі проблеми та недоліки в законодавстві за місцевим оподаткуванням РФ…...49
3.2. Основні напрямки вдосконалення місцевого оподаткування РФ.....54
ВИСНОВОК……62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....64

ВСТУП

Російська Федерація (Росії, РФ) — держава-сусід України, кордон із якою проходить на північному сході та сході країни. Відносини із нею мають стратегічне значення для України і значною мірою визначають її зовнішню, а часом і внутрішню політику.
Російська Федерація має спільну історичну долю українського і російського народів упродовж декількох віків. Не менше значення має схожість і зв’язаність народногосподарських комплексів наших двох країн, а також унікальний природно-ресурсний потенціал Росії.
Після розпаду Радянського Союзу держави Росія та Україна почали створювати нову податкову систему, відповідно і систему місцевих податків та зборів.
В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був закладений разом із прийняттям 20 травня 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», яким визначалися 16 видів місцевих податків та зборів, їхні граничні розміри та порядок обчислення.
Актуальність теми полягає в тому, що податкова система Російської Федерації має стабільну податкову систему, до такого стану має прагнути й податкова система України. В даний час місцеве оподаткування Росії має стабільність у відношенні переліку стягнутих податків та зборів, та їхнього застосування. Ставки ж податків змінюються органами місцевого самоврядування з урахуванням економічної ситуації і напряму економіко-соціальної політики.
Основними завданнями курсової роботи є:
- історія розвитку місцевого оподаткування РФ;
- класифікація та порядок обчислення місцевих податків та зборів РФ;
- порівняльний аналіз справляння місцевих податків в РФ та Україні;
- порівняльний аналіз справляння місцевих зборів в РФ та Україні;
- теорія і практика по земельному податку та податку на майно фізичних осіб у період реформування податкової системи РФ;
- існуючі проблеми та недоліки в законодавстві за місцевим оподаткуванням РФ;
- основні напрямки вдосконалення місцевого оподаткування РФ.
Об’єктом дослідження курсової роботи – місцеве оподаткування Російської Федерації та України.
Предметом дослідження курсової роботи – порівняльний аналіз особливостей справляння місцевих податків та зборів (Російської Федерації та України).
Метою дослідження курсової роботи є аналіз адміністрування місцевих податків та зборів РФ та України.

ВИСНОВОК

Провівши порівняльний аналіз системи місцевих податків і зборів Російської Федерацію та України, можна зробити висновок, що вона потребує вдосконалення. Оскільки від неї вимагається, з одного боку, забезпечувати фінансовими ресурсами потреби органів місцевого самоврядування, а з іншого, служити інструментом місцевої соціально-економічної політики, спрямованої на виконання завдань стабілізації економіки і найважливіших структурних зрушень, при цьому поєднуючи дисципліну виконання законів і свободу дій на місцях . Це ж стосується і системи місцевого оподаткування України.
Перш ніж створювати муніципальну податкову систему, необхідно виробити основні принципи розумного розподілу, види місцевих податків зобов'язані мати соціальну значимість для даної території, бути зрозумілими для платників податків, місцевих податків належить надати тенденцію до відносного збільшення в структурі податкових доходів місцевих бюджетів, відрахування (надбавки) від федеральних і регіональних податків до місцевих бюджетів повинні мати тенденцію до збільшення термінів фіксованості ставок (нормативів) і зобов'язані мати статус місцевого податку за умови, що він регулюється федеральним бюджетом за погодженням з відповідним регіональним.
Повинна бути створена єдина система місцевого оподаткування, побудована на загальних принципах і методології справляння, оскільки місцеві податки не можна відривати від усієї системи оподаткування. Місцеві органи самоврядування повинні мати право вводити податки, але відповідно з широким переліком, передбаченим і досить докладно розробленим вищими законодавчими органами влади.
Реформування системи місцевого оподаткування має супроводжуватися коригуванням місцевого процесу. Формування доходної частини бюджету має ґрунтуватися на місцеві податки незалежно від їх питомої ваги в структурі податкових доходів. Місцеві органи влади повинні обґрунтовувати нормативи відрахувань від федеральних податків на основі прогнозів про надходження від місцевих податків, а не навпаки, як це відбувається зараз.
Маючи стабільну муніципальну податкову систему, місцеві органи самоврядування змогли б приділяти більше уваги джерел доходів своїх бюджетів, в тому числі субсидій, кредитів, муніципальними позиками. Удосконалення між бюджетних відносин має також включати наступні напрямки:
- розробка та використання в бюджетному процесі середньострокової програми коригування розподілу доходів і видатків між рівнями бюджетної системи,
- створення механізму контролю за цільовим використанням федеральної допомоги,
- зміцнення податкової бази регіонів при відповідності регіонального та місцевого оподаткування загальним принципам податкової системи, забезпечення фінансових гарантій органам місцевого самоврядування по всій території країни (в плоть до їх прямої фінансової підтримки з федерального бюджету з зарахуванням коштів, що виділяються в ліміт загальних трансфертів регіону).
Особливе місце в податковій програмі, спрямованої на оптимізацію муніципального оподаткування повинно належати посилення контролю за місцевими податками їх фіскальної ефективності, спрощення оподаткування для місцевих підприємств, податкового стимулювання місцевого виробництва конкурентоспроможних товарів, послуг, що надаються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий Кодекс РФ
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // www.zakon.rada.gov.ua
3. Податки: підручник / за ред. Чорниця Д. Г. - М.: Фінанси і статистика, 1999р. - 542 с.
4. Бюджетна система РФ: підручник / за ред. Романовського М. В. - К.: Юрайт, 2000р. - 520 с.
5. Податки в розвинених країнах: під ред. Русакова І. Г. - М.: Фінанси і статистика, 1991р.
6. Податкові системи зарубіжних країн: під ред. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. 2004
7. Засухін А. Т. Доходи і податки. - М.: Економіка, 1999. - 246 с.
8. Дуканич Л. В. Податки і оподаткування - Ростов на Дону: Фенікс, 2001. - 416 с.
9. Олійникова І. М. Податкова система РФ. - Таганрог: Видавництво ТРТУ, 1999р. - 94с
10. Шаталов С. Податковий кодекс: яким йому бути? / / Економіка і життя - 2000р. - № 17 - с. 2-3
11. Лобанов Г. Податкова система повинна бути справедливою. / / Економіка і життя. - 2000р. - № 5 - с. 2-3
12. Пансков В. Г. Про деякі проблеми податкового законодавства / / Податковий вісник - 2001р. - № 4 - с. 22-27
13. Новиков А. І. Про земельний податок і податок на майно підприємств / / Податковий вісник - 2000р. - № 9 - с. 66-72
14. Черник Д. Черговий етап податкової реформи / / Податки - 2001р. - № 8 - с. 4-6
15. Волкова Т. У Кремлі відбулося обговорення стратегії і тактики податкової політики / / Податки - 2001 - № 7 - с. 1-5
16. Дмитрієва О. Упертий кодекс / / Московські новини - 2000р. - № 16 - с. 11
17. Горський І. В. Податкова політика і економічне зростання / / Фінанси - 1999р. - № 1 - с. 22-26
18. Сорокін А. Про місцеві збори і податок на майно / / Економіка і життя - 1999р. - № 8 - с. 18-19
19. Пансков В. Г. Організаційні питання Податкової реформи / / Фінанси - 2000р. - № 1 - с. 33-37
20. Новикова А. І. Податкова статистика і прогнозування / / Податковий вісник - 2001р. - № 11 - с. 37-39

Повна інформація про роботу

курсова робота "Місцеве оподаткування Російської Федерації в порівнянні з Україною" з предмету "Податкова система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.05.2011 в 17:27. Автором даного матеріалу є vitaliy (d-vitaliy08@ya.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 898 та скачано 82 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

vitaliy...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали