Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економічна теорія

Шпоргалка політекономії (економічної теорії) макро- та мікроекономікиПерелік питань

1.Виникнення та розвиток мікроекономіки
2.Обєкт і предмет МЕ
3.Методи МЕ
4.Ринковий попит, Закони попиту, функції та фактори попиту
5.Зміна обсягу попиту та пропозиції в цілому
6.Ринкова пропозиція, закон пропозиції, функція та фактори пропозиції
7.Зміна обсягу пропозиції та пропозиції в цілому.
8.Ринкова рівновага, надлишок та дефіцит.
9.Цінова еластичність попиту та фактори, які на неї впливають
10.Перехресна ел-ть попиту.-
11.Еластичність попиту за доходом
12.Еластичність пропозиції
13.Кардиналістський підхід – кількісний підхід.
14.Ординалістська модель споживацького вибору.
15.Поняття потреби, види потреб.Економічні блага
16.Сукупна та гранична корисність. Перший закон Госсена.
17.Криві байдужості(КБ) та їх властивості. На споживацький
18.Крива бюджету(КБ) ,властивості.
19.Рівновага споживача. Другий закон Госсена.
20.Рівновага споживача.
21.Ціна-споживання (Ц-С)
22.Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.
23.Фірма.
24.Виробництво і виробничача функціяя. Виробничийчий вибір у короткостроковому періоді.
25.Сукупний, середній, граничний продукт.
26.Ізокванта та її властивості
27.Ізокоста та її властивості
28.Рівновага виробника
29.Ефект від масшата виробництва: сутність, види та графічне зображення.
30.Витрати фірми за способом формування
31.В залежності від тривалості періоду розрізняють витрати короткострокові та довгострокові
32.Сукупні середні та граничні витрати
33.Зв’язок між витратами і продуктивністю
34.Формування і максимізація прибутку в короткостроковому періоді.
35.Еластичність попиту
36.Класифікація і основні типи ринкових структур.
37.Ринкові умови функціонування конкурентної фірми
38.Максимізація прибутку конкурентної фірми.
39.Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді
40.Характеристика монопольного ринку. Види монополії.
41.Ринкові умови функціонування монополії.
42.Сутність та показники монопольної влади.
43.Цінова дискримінація: сутність, види та типи.
44.Принципи ціноутворення на монопольному ринку за методом витрати .
45.Рівновага монополії в короткостроковому періоді.
46.Рівновага монополії в довгостроковоу періоді
47.Стан ринку та особливості функціонування фірми в умовах олігополії
48.Теорія ігорн та її значення для прийняття рішень в умовах олігополійного ринку.
49.Модель ціноутворення Курно.
50.Модель ціноутворення „Ламана крива попиту”.
51.Модель „Лідерство в цінах”.
52.Характерні риси ринку монополістичної конкуренції
53.Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції в короткостроковому періоді.
54.Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції в довгостроковому періоді.
55.Мікроекономічний аналіз ринку факторів виробництва
57.Дія профспілок на ринку праці
58.Вибір між доходом і дозвіллям, доходом і працею, індивідуальна пропозиція праці.
59.Двостороння монополія на ринку праці
60.Ринок капіталу.
61.Роль вибору у часі у формуванні інвитицій та соживання
62.Ринок землі, ціна землі.
63.Абсолютна та диференційна рента.
64.Часткова рівновага (ЧР) , загальна рівновага (ЗР) ,ефект зворотнього звязку(ЕЗЗ)
65.Ефективність виробництва.
66.Обмін та ефективність розподілу
67.Продуктивність
68.Зовнішні ефекти та їх економічний зміст
69.Громадські блага та громадський вибір.
70.Економіч. роль держави в ринковій економіці.

Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка політекономії (економічної теорії) макро- та мікроекономіки" з предмету "Економічна теорія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.02.2010 в 23:06. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1989 та скачано 184 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...