Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Регіональна економіка

Конспект з регіональної економіки та розміщення продуктивних силЗміст

ВСТУП 5
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 6
Предмет, методи та завдання курсу 6
Передумови розміщення продуктивних сил 7
ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 9
Теорії розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів 9
Нові парадигми та концепції регіону 12
ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 13
Закономірності розміщення продуктивних сил 13
Принципи розміщення продуктивних сил 14
Фактори розміщення продуктивних сил 15
ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 18
Територіальний поділ праці 18
Територіальна організація виробництва 19
Економічне районування України 21
ТЕМА 5. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 22
Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил 22
Методи аналізу рівнів економічного розвитку регіонів 24
ТЕМА 6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 26
Демографічна характеристика народонаселення. 26
Сільське і міське розселення 28
ТЕМА 7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 30
Природно-ресурсний потенціал 30
Економічна оцінка основних видів природних ресурсів України 34
ТЕМА 8. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС, ВИРОБНИЧИЙ ТА НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 35
Науково-технічний прогрес 35
Виробничий потенціал 36
Науковий потенціал 37
ТЕМА 9. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 38
Галузева структура народного господарства 38
Економічне обґрунтування галузевого розміщення виробництва 39
Форми територіальної організації промисловості 40
ТЕМА 10. МІЖГАЛУЗЕВІ КОМПЛЕКСИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 41
Металургійний комплекс 43
Машинобудування 44
Хіміко-лісовий комплекс 45
Промисловість будівельних матеріалів 47
Агропромисловий комплекс (АПК) 47
Молочна промисловість складається з маслоробної, сировинної, молочноконсервної галузі, виробництва продуктів з незбираного молока. 48
Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання 48
Транспортний комплекс та зв’язок 49
ТЕМА 11. СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 51
Зміст та функції регіональної економіки 51
Специфіка регіональних програм сталого розвитку 52
Поняття та особливості проблемних регіонів 54
ТЕМА 12. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Й ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 55
Донецький економічний район 56
Придніпровський економічний район 57
Східний економічний район 58
Центральний економічний район 58
Поліський економічний район 59
Подільський економічний район 59
Карпатський економічний район 60
Причорноморський економічний район 60
ТЕМА 13. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 61
Сутність регіональної політики 61
Завдання державної регіональної економічної політики України 63
Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів 64
ТЕМА 14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ І РЕГІОНІВ 66
Форми та напрями економічних зв’язків та співробітництва 66
Спільний економічний простір та еквівалентність обміну 68
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ „РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” 70
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72

Повна інформація про роботу

конспект "Конспект з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил" з предмету "Регіональна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.09.2010 в 22:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3527 та скачано 251 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали