Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Англійська мова

Особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірювання в німецькому перекладіЗміст

1.Вступ
2.Числівники
а) кількісні;
б) порядкові
3.Цифрові величини. Позначення часу.
4.Висновок

Вступ

Потрібно якісно перекласти текст спеціальної тематики? Центр іноземних мов "Лідер" виконає відмінний переклад англійською мовою з високим ступенем точності. Письмові переклади документів, нотаріальні засвідчення, переклад текстів технічної документації та інші - будь-який з цих перекладів Ви можете замовити на lider.lviv.ua прямо зараз.
Кожен хороший перекладач при перекладі повинен знати не тільки мову, але й життя, побут, історію, географію, культуру, державний та політичний устрій тих країн, з мови яких ведеться переклад. Незнання реальної дійсності, яка стоїть за словами, нерозуміння чисел часто призводить до грубих помилок у перекладі.
При перекладі, як правило, ведеться порівняння засобів двох мов: ізоморфних засобів, які мають однакові значення, ідентичні або подвійні характеристики в системі мови, наприклад: das Fenster- вікно, fahren- їхати, schwarz- чорний, та аломорфних засобів, тобто не існуючих адекватних системних еквівалентів в іншій мові. До аломорфних засобів можна віднести лакуни (лексичні, граматичні) та розходження в об’ємі значення слів або граматичних категорій. Наприклад, відсутність артикля в українській мові (граматична лакуна) або відсутність таких лексичних одиниць як "доба", "цілодобово", в німецькій мові (лексична лакуна). Вони перекладаються: Tag und Nacht та rund um die Uhr.
Переклад – це, насамперед, міжтекстовий, інтерлінгвальний, інтеркультурний процес, оскільки між вихідним текстом перекладу існують культурно, історично, ментально обумовлені варіації. На практиці доводиться врахувати певні правила першочергового застосування видів текстів чи його функції. Ці правила прийнято називати правилами преференції. Саме вони зумовлюють необхідність описування та застосування своєрідності вихідної мови та мови перекладу. До таких преференцій можна віднести, наприклад, порядок слів у реченні, насамперд, місця найважливішого слова у висловлюванні. Крім того для перекладача є дуже важливі знання при перекладі цифр та одиниць вимірювання.
Як у німецькій, так і в українських мовах числівники, виражаючи кількісні та рангові відношення між об’єктами оточуючого світу, розподіляються на кількісні та порядкові. Вони відзначаються майже повною відсутнісю категорій роду та числа, особливими формами словотвору за морфологічною ознакою і здатністю сполучатися як кількісний визначник лише з іменниками, утворюючи з ними синтаксично нерозривні словосполучення, які синтаксично функціонують як єдиний член речення.

Висновок

Як у німецькій, так і в українських мовах числівники, виражаючи кількісні та рангові відношення між об’єктами оточуючого світу, розподіляються на кількісні та порядкові. Вони відзначаються майже повною відсутнісю категорій роду та числа, особливими формами словотвору за морфологічною ознакою і здатністю сполучатися як кількісний визначник лише з іменниками, утворюючи з ними синтаксично нерозривні словосполучення, які синтаксично функціонують як єдиний член речення.
З опрацьованого матеріалу та дослідження щодо тенденції цифр в німецькій мові було встановлено , що вони є загальновживаною мовною одиницею, яка може використовуватися в усіх сферах життя. Преклад чисел- це не так і прсто як здається на перший погляд. Адже існує досить велика кількість певних особливостей та винятків кількісних та порядкових числівників, які слід просто запам’ятовувати. Це може становити певну складність для перекладача, тому що у таких випадках іноді буває важко визначити за формою те чи інше число Наприклад, для того щоб прочитати правильно рік 1998, слід знати, що кількість сотень перекладається також - neunzehnhundertachtundneunzig .

Використана література

1.) Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак.иностр. яз. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
2.) Огуй О. Д. Lexikologie der deutschen Sprache,Winnyts’a «Nowa knyha», 2003.-405с.
3.) Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: НВИ – Тезаурус, 2000. – 280 с.
4.) Лилова А.О. Введение в общую теорию перевода. – М.: Высшая школа, 1995. – 256 с.
5.) Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – К.: Ника – центр, 2004. – 157с.
6.) Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу( німецька мова),2006. – 580с.
7.) Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005.-218с.
8.) Гоголєва Г.В. Німецька мова: Довідник . – Х.: Веста, 2009. – 112с.

Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірювання в німецькому перекладі" з предмету "Англійська мова". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.05.2011 в 11:43. Автором даного матеріалу є juljasik. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1304 та скачано 54 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

juljasik...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали