Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Екологія

Вплив діяльності людини на довкілляУривки

Основні забруднювачі навколишнього середовища
До основних антропогенних забруднювачів довкілля належать:
речовини, що викидаються промисловими підприємствами;
• нафта та нафтопродукти;
• пестициди;
• мінеральні добрива;
• шуми від виробництв, транспорту;
• іонізуюче випромінювання;
• вібрації;
• світло-теплові впливи.
Найпоширенішими шкідливими газовими забруднювачами є:
- оксиди сульфуру (сірки) – SO2, SO3;
- сірководень (Н2S);
- сірковуглець (СS2);
- оксиди нітрогену (азоту) – Nox;
- бензпірен;
- аміак;
- сполуки хлору;
- сполуки фтору;
- сірководень;
- вуглеводні;
- синтетичні поверхнево-активні речовини;
- канцерогени;
- важкі метали;
- оксиди карбону (вуглецю) – СО, СО2.
Серед твердих часток промислових димів найпоширеніші:
- частки вугілля;
- зола;
- сульфати;
- сульфіди металів (заліза, свинцю, міді, цинку тощо);
- хлориди;
- сполуки кальцію;
- сполуки натрію;
- сполуки фосфору;
- пари основних кислот;
- феноли.

Повна інформація про роботу

доповідь "Вплив діяльності людини на довкілля" з предмету "Екологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.09.2010 в 21:14. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1263 та скачано 73 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали