Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Історія економічних учень

Конспекти з курсу "Історія економічних вчень"Уривки

Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ

1. Предмет курсу “Історія економічних вчень”
та його завдання


Тільки добре знаючи історію, логіку і закономірності розвитку світової та вітчизняної економічної науки, можна вивести економічну науку в Україні на загально цивілізаційний шлях.

Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним.

Планируете издавать журнал? Выполнить печать журналов - несложная задача, а вот грамотно подобрать формат, тираж, количество полос, красочность, вид и плотность бумаги - тут нужна рука профессионала. Получите бесплатную профессиональную консультацию у менеджера по полиграфии компании Neoprint.

Його вивчає система економічних наук, які включають науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, науки, що розглядають конкретні економічні процеси та явища, науки про народне господарство.
Кожна з них має свій предмет, своє коло досліджуваних питань.

Предметом дослідження курсу “Історія економічних вчень” є історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних ідей і концепцій, що панують у суспільстві в певний історичний період і відбивають інтереси окремих соціальних груп.

Історію економічної думки доцільно розглядати як вступ до сучасної економічної науки, що дає змогу осягнути тернисті шляхи пізнання економічного життя та багатоманітність методологічних прийомів учених.
Яким є завдання курсу, або для чого ми вивчаємо історію економічної думки ?
Оволодіння економічною теорією потребує знання магістрального шляху розвитку економічної думки.
Історія економічної думки розкриває процес виникнення економічних категорій, концепцій, теорій, показує їх спадкоємність і безперервність процесу.

Глибоке розуміння суті сучасних економічних теорій потребує з’ясування джерел їхнього зародження й розвитку.
А знання сучасних економічних теорій дає змогу розуміти й формувати економічну політику держав, в основу якої завжди беруться ті чи інші економічні теорії.

Економічні проблеми торкаються нас усіх. Ніхто не лишається байдужим до таких категорій, як заробітна плата, податки, безробіття, інфляція тощо.

І якщо економічно неосвічені люди сприймають ці категорії інтуїтивно, то професіонали мають не тільки глибоко розуміти їхню суть, а й знати історію виникнення й розвитку з тим, щоб впливати на економічну політику сьогодення.
Знання історії економічної думки важливе для оволодіння культурою економічного мислення, для творчого сприйняття й використання економічної теорії, для дальшого розвитку економічної науки.

  

Повна інформація про роботу

конспект "Конспекти з курсу "Історія економічних вчень"" з предмету "Історія економічних учень". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.07.2010 в 00:07. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2971 та скачано 1443 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...