Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Історія України

Шпоргалка з історії України (екзамен)Перелік питань 1

1. Кам’яний вік на території України. 3
2. Бронзова доба на території України. 4
3. Кіммерійці, скіфи та сармати на теренах України. 5
4. Давньогрецька колонізація Північного Причорномор’я. 6
5. Норманська гіпотеза створення Київської Русі. 7
6. Київська Русь під правлінням Ігоря, Ольги та Святослава. 8
7. Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. 9
8. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого. 10
9. Київська Русь у добу феодального роздроблення. 11
10. Боротьба за галицьку спадщину у першій половині 13 століття. 12
11. Татарське нашестя 30-40 років 13 століття на Русь та наслідки. 13
12. Галицько-волинське князівство кінця 13 – початку 14 століття. 14
13. Внутрішня і зовнішня політика Ольгерда. 15
14. Внутрішня і зовнішня політика Вітовта 16
15. Створення Кримського ханства 17
16. Зародження і розвиток українського козацтва. 18
17. Люблінська унія та її історичне значення. 19
18. Берестейська церковна унія та її значення. 20
19. Козацьке питання в Речі Посполитій наприкінці 16 століття. 21
20. Діяльність П. Конашевича-Сагайдачного. 22
21. Культурна і релігійна діяльність Петра Могили. 23
22. Козацькі повстання 1620х-1630х років. 24
23. Причини, рушійні сили та характер Укр.. Нац. Рев. 17 ст. 25
24. Зовнішня політика Богдана Хмельницького 26
25. Політика уряду І. Виговського 27
26. Україна під правлінням Тетері, Ю.Хмельницького, І.Брюховецького 28
27. Політика уряду Петра Дорошенка. 29
28. Україна у добу І. Самойловича. 30
29. Діяльність уряду Івана Мазепи 31
30. Національно-визвольна боротьба в Правобережній Україні в останню чверть 17-18 століття. 32
31. Запорізька січ у XVIII ст. 33
32. Діяльність урядів І. Скоропадського, Полуботка та Апостола. 34
33. Ліквідація української державності у другій половині 18 століття 35
34. Знищення Кримського ханства. 36
35. Діяльність «Руської Трійці» у контексті укр.. нац. Відр. у Галичині 37
36. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. 38
37. Громадівський рух в Наддніпрянській Україні у 19 столітті. 39
38. Соціально-економічні реформи 60-70х років 19ст. в Наддніпрянщині. 40
39. Українські політичні партії наприкінці 19-початку 20 ст. 41
40. Наддніпрянська Україна у 1905-1907 рр. 42
41. Україна в роки Першої Світової Війни 43
42. Діяльність української центральної ради у 1917-1918рр. 44
43. Українська держава П. Скоропадського 45
44. Селянський повстанський рух на чолі з Нестором Махном. 46
45. Діяльність Директорії УНР 47
46. Західноукраїнська народна республіка. 48
47. Білогвардійські режими в Україні 49
48. Становлення рад. влади в Україні (1917-1920рр.) «Воєнний комунізм» 50
49. Нова економічна політика 1920-х років 51
50. Колективізація кінця 1920-х- початку 1930-х в Україні та її наслідки. 52
51. Культурне і суспільне життя в Радянській Україні 1920-1930. Репресії 53
52. Громадсько-політичне життя Західної України у 20-30-х роках 20 ст. 54
53. Західна Україна у 1939-1941рр. 55
54. Військові дії на теренах України у 1941- 1942 рр. 56
55. Україна в умовах німецької окупації часів Другої світової війни 57
56. Військові дії на теренах України у 1943-1944рр. 58
57. Національно-визвольна боротьба в Зах. Укр. у др.. пол.. 1940- у 1950х 59
58. Україна в 50-х – першій половині 60-х років 20 ХХ ст. Відлига. 60
59. Культурне і суспільне життя в Україні у 1970-х–першій половині 80-х 61
60. Національно-державне відродження України наприкінці 80-х-п. 90-х 62

Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка з історії України (екзамен)" з предмету "Історія України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.08.2010 в 19:13. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4929 та скачано 371 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...