Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Конституційно-правові нормиЗміст

Вступ
1. Характеристика конституційно-правових норм
2. Класифікація конституційно-правових норм
Висновок
Використана література.

Вступ

Вивчення галузі права неможливе без з'ясування особливостей правових норм, які його складають.
Конституційне право України, як і будь-яка інша галузь національного права є сукупністю конституційно-правових норм, у яких встановлюються формально-визначені обов'язкові правила поведінки учасників (сторін) конституційно-правових відносин.
Разом з тим конституційно-правові норми мають свої особливості. По-перше, ці норми приймаються з приводу політики, але не є її формальним виразом; по-друге, вони мають державно-владний характер і їх порушення тягне за собою конституційно-правову відповідальність; по-третє, конституційно-правові норми відрізняються від інших правових норм підвищеним ступенем стабільності і більшим сту¬пенем охорони з боку Конституції України; по-четверте, відміну від інших правових норм, вони мають більшу юридичну силу і особливості предмета та методу правового регулювання.
Згадані загальні та специфічні особливості конституційно-правових норм в основному відповідали і положенням радянської науки державного права, проте українська наука останніми роками внесла чимало нового.

Висновок

Отже, Конституційне право України, як і будь-яка інша галузь національного права є сукупністю конституційно-правових норм, у яких встановлюються формально-визначені обов'язкові правила поведінки учасників (сторін) конституційно-правових відносин.
Як і іншим нормам національного права, їм притаманні загальні риси, що характерні для правової норми: всі вони встановлюються і санкціонуються державою, забезпечуються нею і охороняються за допомогою відповідних засобів; у деяких випадках вони захищаються примусом держави; в них сформульовано офіційні, формально визначені приписи, що є обов'язковими для виконання.
Конституційно-правові норми відрізняються від норм інших галузей права своїм змістом, тобто специфічною сферою суспільних відносин, на регулювання яких вони спрямовані; джерелами, в яких вони відображені
(перш за все Конституцією України), і суб'єктами, на регулювання поведінки яких вони спрямовані.
Таким чином, конституційні норми мають свою специфіку, яка випливає з особливостей суспільних відносин, які вони регулюють.

Використана література

1. Ю. М. Тодик, В. С. Журавський «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ», НЮАУ ім. Ярослава Мудрого 2002.
2. В. В. Кравченко, А. М. Колодій, М. О. Пухтинський «Конституційне право України: Навчальнийпосібник» .-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
3. В. Ф. Погорілко, М. І. Козюбра, П. Є. Євграфов, В. В. Кравченко, О. Ф. Фрицький «Конституційне право України» : Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.

Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Конституційно-правові норми" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.04.2011 в 18:22. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 913 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали