Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (трудове право)Зміст

Вступ__________________________________________________________2
1. Поняття та основні види нагляду і контролю_________________3–5
2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю_5–13
3. Громадський контроль у сфері трудового права_____________13–16
4. Відповідальність за порушення законодавства і правил з охорони праці__16–18
Висновок_____________________________________________________19
Використана література_________________________________________20

Вступ

Здійснення правової реформи в Україні має своїм завданням забезпечення прав і свобод громадян, у тому числі і трудових. Позитивні зрушення у використанні трудових ресурсів зумовлюють, проте, і неповну зайнятість, зростання кількості вивільнюваних працівників у процесі приватизації, реструктуризації, запровадження механізму банкрутства підприємств, збільшення тривалості безробіття, посилення процесів декваліфікації робочої сили, скорочення чисельності працюючих за наймом, зростання безробіття. У зв'язку з цим відбувається інтенсивний перерозподіл трудових ресурсів з легального сектора економіки до «тіньового», розширення зайнятості у якому супроводжується інтенсифікацією праці при низькій заробітній платі, порушенням норм законодавства про працю. Тому метою державної політики розвитку трудового потенціалу є створення правових, економічних, соціальних і організаційних засад щодо його збереження, відтворення та розвитку, спрямованих на створення умов для забезпечення захисту прав і гарантій громадян у сфері соціально-трудових відносин шляхом посилення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Сфера здійснення нагляду і контролю не обмежується власне трудовими правовідносинами, а поширює свою дію на всі правовідносини застосування праці. Тому нагляд і контроль здійснюється не лише за додержанням трудового законодавства, але й за додержанням законодавства про працю.

Використана література

1. Трудове право України: Академічний курс: Аідруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. – 536 с.
2. Трудовое право: Учебник / Бриллиантова Н. А., Киселев И. Я., Смирнов О. В. н др. — М., 1998. — С. 357.
3. Трудове право України: Підручник / Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І., Додіна Т. М. та ін. — С. 538.
4. Офіційний вісник України. — 2002. — № 38. — Ст. 1770.
5. Офіційний вісник України. — 1999. — 21 травня. — № 18. — Ст. 774.
6. Офіційний вісник України. — 1998. — ЗО липня. — № 28. — Ст. 1068.
7. Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 12. — Ст. 81.
8. Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27. — Ст. 218
9. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.
10. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 45. — Ст. 397.
11. Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122.
12. «Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю». Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2000 р. № 1351 // Офіційний вісник України. — 2000. — 15 вересня. — № 35. — Ст. 1503.
13. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — № 11—12. — С. 990.
14. «Про Типове положення про службу охорони праці». Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. № 73 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — № 11 — 12. — С. 603.
15. Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. — 1998. — № 5.
16. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — № 11 — 12. — С. 652.

Повна інформація про роботу

реферат "Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (трудове право)" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.01.2011 в 12:04. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 921 та скачано 52 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали