Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Право адвоката на збирання інформаціїЗміст

Вступ.
1. Адвокат – важливий учасник судочинства.
2. Адвокатське розслідування, його роль у судочинстві.
3. Право на адвокатський запит.
Висновок.
Додаток.
Сисок використаної літератури.

Вступ

Нужны юридические услуги? Рекомендуем обращаться к профессионалам — ведь они помогут решить проблему быстро и эффективно. Юридическая фирма «Империя Юридических Услуг» - это именно те профессионалы в области права, которые необходимы Вам!
Становлення України як незалежної демократичної держави зумовлює необхідність вироблення нових, науково-обґрунтованих підходів до розвитку її правової системи. Головним напрямком правової реформи повинна стати реальна правова захищеність особи; розвиненість і гарантованість її прав і охоронюваних законом інтересів надійне забезпечення взаємозв'язків і взаємо відповідальності особи перед державою і держави перед особою. Визначальним етапом на цьому шляху стало прийняття нової Конституції України, яка однією з головних засад судочинства проголосила забезпечення обвинуваченому права на захист.
Посилення правового захисту особи, розширення і зміцнення правових гарантій її прав і свобод в умовах розвитку демократії, а також утвердження незалежної судової влади, як визначального гаранту цих прав і свобод, справедливості і законності - необхідна умова функціонування демократичної правової держави. Основне місце в системі таких гарантій повинно належати процесуальним гарантіям, які визначатимуть напрямок держави на демократизацію і гуманізацію законодавства України.
Усім практикуючим адвокатам рано чи пізно доведеться зустрітись з проблемою отримання необхідної інформації, без якої просто неможливо належним чином представляти інтереси клієнта. Таким чином, в пригоді стає право адвоката збирати відомості, запитувати і отримувати документи.
У даній роботі постараємось детально з'ясувати, якими законодавчими нормами повинен керуватись адвокат при витребуванні необхідної інформації чи документів, а також, як правильно і грамотно реалізувати право адвоката на збирання інформації.

Висновки

Право адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України є досить обмеженим і мінімальним, тому він не може зрівнятися у можливостях із правоохоронними органами та спеціальними службами, які залучаються до розслідування кримінальних справ. Внаслідок цього досягнення реальної змагальності в суді стає утрудненим або навіть неможливим. Змінити таке становище можна лише шляхом надання стороні захисту більш широких можливостей по збиранню доказів на стадії попереднього розслідування і забезпечення законом гарантій їх реалізації. Потрібно, щоб самостійна діяльність захисника, спрямована на одержання доказової інформації, включала в себе дві ключові позиції: виявлення і фіксацію отриманих ним відомостей. У Кримінально-процесуальному кодексі України необхідно передбачити вичерпний перелік способів отримання захисником відомостей, що його цікавлять і які слугуватимуть здійсненню ефективного захисту. При цьому самі по собі відомості, отримані захисником, не можуть бути доказами. Ввести їх в процес як докази адвокат має шляхом представлення слідчому, органу дізнання, прокуророві або суду відповідних предметів і документів. Також в КПК України необхідно встановити обов’язок слідчого, органу дізнання, прокурора залучати всі представлені адвокатом предмети і документи, а оцінювати представлені об’єкти з точки зору їх відповідності та доступності повинен суд.

Список використаної літератури

1. Конституція України. – К. „ІВА”, 1996.
2. Кримінально-процесуальний Кодекс України вiд 28.12.1960 № 1001-05.
3. Цивільний процесуальний Кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV
4. Закон України "Про адвокатуру"// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. – Ст.62.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №302 „Про порядок реєстрації адвокатських об”єднань” // Адвокатура в Україні. – К., 2000.
6. Положення про порядок реєстрації адвокатських об”єднань // Адвокатура в Україні. – К., 2000.
7. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури // Адвокатура в Україні. – К., 2000.
8. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури //
Адвокатура в Україні. – К., 2000.
9. Запит у справі — важлива складова частина діяльності адвоката.
Чебаненко A.M.//Адвокат. - 2003. - № 3. - С. 20-23.
10. Правила адвокатської етики// Варфоломеєва Т., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.141-176.
11. Статут Спілки адвокатів України (із змінами і доповненнями).//Адвокат.- 1997. - №4.
12. Основні положення про роль адвокатів. (Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990р.). // Варфоломеєва Т., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.254-259.
13. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства// Святоцький О.Д.,Михеєнко М.М.Адвокатура України. - К.,1997. – С.188-202.
Повна інформація про роботу

реферат "Право адвоката на збирання інформації" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.08.2011 в 22:56. Автором даного матеріалу є александр. З моменту опублікування роботи її переглянуто 769 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

александр...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали