Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Правове регулювання брокерських контор (які здійснюють біржову діяльність)Зміст

Вступ 3
1. Цивільно-правове регулювання брокерської діяльності на біржах 5
2. Особливості правового регулювання брокерських контор 8
3. Умови реєстрації брокерської контори 11
Загальні висновки 13
Використана література 14
Додаток 15

Вступ

Перехід України до ринкової економіки потребує докорінної зміни нинішніх і формування нових ринкових інституцій, не властивих колишній адміністративно-командній системі управління економікою. Для ефективного функціонування народногосподарського комплексу треба створити практично нове ринкове середовище. Одним із головних його елементів є формування біржових інститутів.
В складі ринкової інфраструктури одне з основних місць належить біржам — товарним, фондовим, валютним та іншим. Найбільш масовий розвиток одержали товарні біржі, які являють собою організований товарний ринок, в межах якого відповідно до встановлених правил здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів.
Усвідомлення необхідності використання ринкових механізмів для створення в Україні ефективної економіки відкрило шлях поглибленому вивченню біржової справи. В умовах виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок зростає інтерес до поняття біржі, її економічних функцій, ролі й місця у ринковій економіці, до техніки здійснення біржових операцій, тенденцій розвитку біржової торгівлі.
Біржі, будучи складовою сучасної системи ринку, покликані забезпечити безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту. Скорочення завдяки біржам часу обігу капіталів, товарів підвищує ефективність використання основних фондів, передових ресурсів, зменшує потребу в обігових коштах, банківському кредиті й тим самим дає змогу збільшити ресурси, які можна спрямувати в інші галузі народногосподарського комплексу країни. Тому прискорення обігу коштів через біржову систему - одне з головних економічних завдань.
Єдина ринкова основа формування бірж об'єктивно передбачає загальні закономірності біржової діяльності, пов'язані як із сутністю цієї діяльності, так і з формами її організації. Так, до участі у біржовій торгівлі в операційний зал допускаються учасники торгів, якими є уповноважені біржовим комітетом особи, як зі складу членів біржі, так і спеціально для цього найняті, які, як правило, мають досвід біржової роботи. Ними можуть бути брокери, дилери, трейдери, клерки, маклери та інші особи. Брокери – це члени біржі, які укладають контракти на продаж або купівлю товарів на замовлення клієнтів і отримують за свою роботу винагороду у вигляді комісійних.
Для більш ефективної роботи брокери можуть створювати на біржах брокерські контори. В цій роботі ми розглянемо питання правового регулювання діяльності брокерських контор за сучаснім українським законодавством.

Повна інформація про роботу

реферат "Правове регулювання брокерських контор (які здійснюють біржову діяльність)" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.10.2010 в 14:01. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 339 та скачано 32 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали