Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Правове регулювання зовнішньоекономічної інвестиційної діяльностіЗміст

1. Предмет та методи інвестиційного та зовнішньоекономічного права
2. Суб’єкти інноваційної діяльності
3. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності
Список використаної літератури

Список використаної літератури

1. Акмаєв А.І., Кліяненко Б.Т., Осика О.П. та інш. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Донбаський держ. технічний ун-т - Алчевськ : ДонДТУ, 2008. - 341c.
2. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Підручник для вузів. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004, - 580 с.
3. Байцим В.Ф, Бреус С.В. та інш. Управління інноваційною діяльністю в економіці України: колект. наук. монографія / Національна академія управління / С.А. Єрохін (наук.ред.) - К.: Нац. акад. упр., 2008. - 115с.
4. Господарське законодавство України: 36. нормативних актів / Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. - К.: Атіка, 2001.
5. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; за заг. ред. В.С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
6. Данилевська О.Є. Теоретичні аспекти інноваційного процесу як фактора ефективного розвитку // Наук. Вісн. - К.: Нац. аграр. ун-т, 2000. - Вип. 24. - С.295 - 300.
7. Данілов О.Д. та інш. Інвестування: Навч.посіб. - К.: Видавничий дім «Комп'ютерпрес», 2001. - 364с.
8. Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Інноваційна діяльність в українській економіці// Статистика України. - 2005. - №1. - С. 24-28.
9. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч.посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. – 376 с.
10. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. - К. : Кондор, 2005. – 406 с.
11. Щербина В.С. Господарське право України. Навч. посібник - К.: Атіка, 1999. - 336с.

  

Повна інформація про роботу

реферат "Правове регулювання зовнішньоекономічної інвестиційної діяльності" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 17:43. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1109 та скачано 84 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали