Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Проблема співвідношення правових режимів земель, ґрунтів і надр (природоресерсне право)



Список використаної літератури

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III // Відомості Верховної Ради. -2002.-№3-4. - С.27.
2. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року N 962-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№39. - С.349.
3. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 року N 963-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№39. -С.350.
4. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» № 1264-12.//В редакції Закону N 824-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.269.
5. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / М.В. Шульга / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 37 с.
6. Використання і охорона земель в Західному регіоні України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.08.01 / А.Я. Сохнич / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 40 с.
7. Екологічне право України: Підручник. / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін. – Харків: Право, 2001. – 479 с.
8. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АпрН В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
9. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Куракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с.
10. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Шульга А.М. – Х., 2004.- 20 с.
11. Миронов В. Економіко-правова та екологічна охорона земель // Право України. - 2003. - №8.
12. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: «Новий Світ-2000», 2003. - 248 с.





Повна інформація про роботу

реферат "Проблема співвідношення правових режимів земель, ґрунтів і надр (природоресерсне право)" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 21:41. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 470 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали