Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Злочини проти громадського порядку



Зміст

Вступ……2
1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки3
2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов'язані з ними……5
3. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку...19
Висновки25
Перелік основних нормативно-правових актів26
Список рекомендованої літератури..27

Вступ

Забезпечення захисту інтересів громадян і держави в процесі здійснення правосуддя не можливе без точної, відповідної до вимог закону кваліфікації скоєних злочинів. Тому є необхідність правильно кваліфікувати злочини, що скоєні кількома особами, які зустрічаються досить часто.
Злочини проти громадської безпеки є загально небезпечними діяннями, що порушують загальну безпеку, ставлячи ряд цінностей, передусім життя та здоров'я невизначеного кола осіб, під загрозу заподіяння їм істотної шкоди.
Об'єктом цих злочинів є громадська безпека — стан захищеності суспільства — таких його цінностей, як життя та здоров'я людей, власності, довкілля, нормальної діяльності підприємств, установ та організацій від загально небезпечних посягань.
У багатьох випадках кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками злочинів проти громадської безпеки є загибель людей або настання інших тяжких наслідків. Загибель людей означає загибель однієї або кількох осіб. Під іншими тяжкими наслідками необхідно розуміти заподіяння тяжкого тілесного ушкодження одній або кільком особам, середньої тяжкості двом чи більше особам, заподіяння майнової шкоди у великому або в особливо великому розмірі тощо.

Висновки

Грунтовно вивчивши Розділ IX КК України можна зробити такі висновки:
Отже забезпечення захисту інтересів громадян і держави в процесі здійснення правосуддя не можливе без точної, відповідної до вимог закону кваліфікації скоєних злочинів. Тому є необхідність правильно кваліфікувати злочини, що скоєні кількома особами, які зустрічаються досить часто.
Виходячи з послідовності злочинів, вказаних у дев'ятому розділі Особливої частини КК, всі злочини проти громадської безпеки можуть бути поділені на три групи:
1) створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь в них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов'язаних з ними (статті 255—261);
2) незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами (статті 262—266);
3) порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку (статті 267—270).

Перелік основних нормативно-правових актів

1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р.-80с.
2. Постанова ПВС № 1 від 1 квітня 1994 р. "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини" (п.п.5, 17-3, 18).
3. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – К.: Юрінком, 1995.

Список рекомендованої літератури

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.: Чинне законодавство зі змінами станом на 1 вересня 2004р.: К.: вид. Паливода А.В.,2004.- 172 с.
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-є видання \ за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка - К.: Атіка, 2004.- 1056с.
3. Кримінальне право України . Особлива частина підручник за ред. Бажанова - К. “ Юрінком Інтер “ 2002 р.
4. Кримінальне право України : Навч. Посібник. За ред. Омельчука. - К.: Наукова думка. Прецедент,2004. - 297 с.





Повна інформація про роботу

реферат "Злочини проти громадського порядку" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.03.2011 в 17:25. Автором даного матеріалу є олена (elena-vasilkova0@rambler.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1099 та скачано 65 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

олена...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...