Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Методика аналізу основних засобів та ефективності їх використанняУривки

Основні засоби є одним з найважливіших факторів будь-якого виробництва. їх стан та ефективність використання впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємств.
Раціональне використання основних засобів та виробничих потужностей промислового підприємства сприяє покращанню всіх техніко-економічних показників, зокрема збільшенню виробництва продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення.
Завданнями аналізу стану та ефективності використання основних засобів є визначення тенденцій розвитку матеріально-технічної бази підприємства, оцінка динаміки основних засобів підприємства в цілому і за видами, аналіз їх наявності та руху, оцінка якісного і технічного стану основних засобів, аналіз ефективності їх використання, визначення напрямів підвищення технічного рівня підприємства, обчислення резервів підвищення ефективності використання.

Список використаних джерел:

1. Савицкая Г.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяй¬ственних предриятий: Учебник. – М.: ИНФРА – N,2003. – 197 с.
2. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2 вид., стер. –К.: Алерта, - 485 с.
3. Фінасовий аналіз: Навч. Посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,2002 301 с.
4. Чернелевский Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник. – К.,2003. – 312 с.
5. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – Минск:2003.

Повна інформація про роботу

реферат "Методика аналізу основних засобів та ефективності їх використання" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.10.2010 в 00:25. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2317 та скачано 112 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали