Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Фінанси

Фінансова політика і фінансовий механізм. Бюджетне фінансування та дефіцит бюджету

Зміст

1. Фінансова політика і фінансовий механізм...3
2. Бюджетне фінансування та дефіцит бюджету.11
3. Задача..15
4. Тести..15
5. Список літератури ...........16

Уривки

Задача

Визначте суму податку на прибуток, відрахованого до бюджету, якщо прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 250 тис. грн.., ставка податку на прибуток – 25%, сума пільг – 35 тис. грн..
Рішення: Податок на прибуток розраховується як добуток прибутку від звичайної діяльності до оподаткування та ставки податку на прибуток: 250*0,25 = 62,5 (тис. грн.); суму податку на прибуток, відрахованого до бюджету: 62,5–35=27,5(тис. грн..)
Відповідь:суму податку на прибуток, відрахованого до бюджету: становить 27,5(тис. грн..)

Тести

Виберіть правильну відповідь:
1. Фінансові ресурси – це:
А) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період;
Б) економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу грошових доходів у держави та суб’єктів господарювання;
В) сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення;
Г) усі відповіді неправильні.
Відповідь: А, Б, В.
2. Чим відрізняються фінанси від грошей:
А) змістом;
Б) формою;
В) функціями;
Г) змістом і функціями.
Відповідь: Г.
3. Функції фінансів – це засіб прояву:
А) сутності фінансів;
Б) суспільного призначення фінансів;
В) сутності та суспільного призначення фінансів;
Г) усі відповіді неправильні.
Відповідь: В.

Список літератури

1. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С.Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К: КНЕУ, 1999. — 108 с.
2. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджмента. — СПб: Алетейя, 1998.
3. Бровкова Е. Г., Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства. — К.: Сирин, 1997.
4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
5. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1997.
6. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. пособие / Под ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикульника. — М.: Финстатинформ, 1997.
7. Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Фе¬досова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Фінансова політика і фінансовий механізм. Бюджетне фінансування та дефіцит бюджету" з предмету "Фінанси" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати контрольна робота безкоштовно. Робота опублікована 14.04.2011 в 15:05 її автором (Алла, kuschenko_alla@i.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 497 та скачано 26 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Алла...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?