Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Макроекономіка

Динаміка ВВП (номінального та реального) та загального рівня цін за даними Української економікиЗміст

Вступ.................................. 3
Теоретична частина
1. Валовий внутрішній продукт4
2. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт…6
3. Показники динаміки рівня цін…..10
Практична частина
Валовий внутрішній продукт у 2010 році11
Валовий внутрішній продукт….12
Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності….13
Висновки…..15
Список використаних джерел….16

Вступ

Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості дають всі наявні в країні ресурси - виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні та ін. Відповідно економічний потенціал включає як складові частини виробничий, трудоресурсний, фінансовий, науковий та інші види потенціалів.
Роль кожної держави в сучасному світі визначається, насамперед, її економічною могутністю, яка є наслідком реалізації економічного потенціалу. Найбільш універсальним показником, що характеризує економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП).
Валовий внутрішній продукт держави - це сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених уданій країні впродовж одного року (враховуючи надходження від їх експорту). ВВП охоплює результати економічної діяльності підприємств, організацій, закладів і окремих осіб, незалежно від їх державної приналежності та громадянства, які зайняті підприємництвом на території даної країни.

Висновки

Один з узагальнюючих статистичних показників розвитку національного господарства, основний показник у системі національних розрахунків. ВВП являє собою сукупну ринкову вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів та послуг як у матеріальному, так і в нематеріальному виробництві за певний статистичний період (як правило, за рік). Під кінцевим виробництвом розуміються товари та послуги, що купуються для кінцевого використання, а не для перепродажу або подальшої переробки. Продаж проміжної продукції не враховується при підрахуванні ВВП. Це позначає, що ВВП можна визначити, підраховуючи та сумуючи додані вартості, створені всіма фірмами в економіці. Додана вартість - це ринкова ціна обсягу продукції, виробленої фірмою, з відніманням вартості використаної сировини, напівфабрикатів, матеріалів тощо. Це виробничий метод підрахунку ВВП. Крім того, існують методи розрахунку ВВП по прибутках та по витратах.
Показники для характеристики стану національних економік:
- темпи росту реального ВВП за рік, що розраховуються у відсотках (упродовж 90-х рр. валовий внутрішній продукт України постійно скорочувався і лише у 2000 - 2001 рр. він почав зростати - в середньому на 5% за рік);
- рівень безробіття, розрахований як відношення кількості безробітних до кількості працездатного населення у працездатному віці (за офіційними даними в Україні він складає трохи більше 4%);
- інфляція - процес знецінення грошей, пов'язаний зі зростанням цін на товари і послуги. В Україні у 1992 - 1993 рр. відбувалась т. зв. гіперінфляція, коли щоденно ціни зростали на 2 - 3%. Останніми роками інфляція в середньому становить 20% за рік;
- дефіцит бюджету - перевищення державних видатків над доходами, що веде до зростання державного боргу. У 2001 році в економіці країни зафіксовано бюджетний профіцит - перевищення доходів над видатками;
- рівень державного боргу (розмір державного боргу у % до ВВП), баланс зовнішньоекономічних операцій (різниця між видатками і надходженнями, пов'язана із зовнішньоекономічною діяльністю країни) та багато інших.

Список використаних джерел

1. Базилевич в.Д., Баласт рик Л.О. Макроекономіка. – К., 1997. – 224 с.
2. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка. — К., 2001. — 517с.
3. Дорнбуш Рудігер, Фішер Стенлі. Макроекономіка. — К., 1996. — 814с.
4. Коюда П.М. Макроекономіка. — Х., 2001. — 236с.
5. Кучерявенко І.А. Макроекономіка.— К., 2003. — 239с
6. Лебединська Л.Д. Макроекономіка. — Чернігів, 2002. — 128с.
7. Малиш Н.А. Макроекономіка. — К., 2003. — 182с.
8. Манків Грегорі Н. Макроекономіка. — К., 2000. — 588с.
9. Основи економічної теорії: Мікроекономіка. Макроекономіка / А.К. Покритан (ред.). — О., 1999. — 494с
10. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К., 1999. — 334с.
11. Рабштина В. М. Макроекономіка. — Суми, 1998. — 311с.
12. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О. М. Макроекономіка. – К., 1999. – 288 с.
13. www.ukrstat.gov.ua

Повна інформація про роботу

курсова робота "Динаміка ВВП (номінального та реального) та загального рівня цін за даними Української економіки" з предмету "Макроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.05.2011 в 15:23. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1267 та скачано 116 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали