Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Мікроекономіка

Монополії

Вступ

Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Гло¬бальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні і штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні і міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Монополія являє собою виключне право, що надається державі, підприємству, організації, фізичній особі на здійснення якої-небудь діяльності. В той же час монополія — це концентрація виробництва, об’єднання технологічних, інтелекту¬аль¬них та фінансових ресурсів. Що ж є монополія — шкода чи благо?
В Концепції національної безпеки однією з “економічних” загроз названа і наявність монополізму виробників. “Монополія”, “монополі¬зо¬ваний ринок”, “монопольна ціна”, “монополістичний протекціонізм” — все це є антиподи обов’язковому атрибуту ринкової економіки, без якого не можна будувати ринкові відносини — вільній та необмеженій конкуренції.
Монополії спричиняють зниження продуктивності, погіршення якості, ріст цін, перебої в постачанні, недобросовісність у виконанні договірних зобов’язань, “відкачку” з економіки і без того недостатніх коштів; вони поглиблюють проблему неплатежів, утруднюють залу¬чення іноземних інвестицій, здійснюють основний тиск на уряд, чи¬нячи перешкоди проведенню економічних реформ, закріплюють чи¬новницьку владу.
“Монополізм” — поняття змінне, діалектичне. Так, в міру набли¬ження до ринкових відносин відбувається модифікація звичних струк¬тур і на зміну традиційним монополіям приходять нові. Для прикладу: за рахунок обвальної приватизації в Україні таких елементів інфраструктури ринку, як складське господарство та транспортування вантажів виникла нова монополія — монополія посередників у сфері вантажообігу.
Особливе місце у вищенаведеному списку належить природним монополіям, до сфери існування яких відносяться транспортування нафти, нафтопродуктів та газу по магістральних трубопроводах, ви¬робництво електричної та теплової енергії і надання послуг з їх пере¬дачі, залізничні перевезення, послуги транспортних терміналів, мор¬ських та річкових портів, аеропортів .

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Монополії" з предмету "Мікроекономіка" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: монополії. Робота опублікована 26.09.2010 в 20:14 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 171 та скачано 15 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...