Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Політологія

Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 рокуСписок використаної літератури

1. Якупов Н. Большевики во главе революционных масс. 1917 – январь 1918. – К.: Издательство Киевского университета, 1967. - 247 с.
2. „Воля”. Орган Бюро ЦК УСДРП. - 1917. - 9 липня.
3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, фонд 458, спр. 2.
4. Голуб П. А. Солдатские массы юго-западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 – февраль 1918 гг.). - К.: Госполитиздат УССР, 1958. – 254 с.
5. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. -Прага, 1921. – Т. ІІІ. – 160 с.
6. „Самостійник”. - 1918. - 7 квітня.
7. „Самостійник”. - 1918. - 2 червня.
8. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х т. - Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. - К.: Наукова думка, 1996. - 589 с.
9. „Робітнича газета”. - 1917. - 13 жовтня.
10. Центральний державний архів громадських об’єднаньУкраїни, фонд 43, спр. 21.
11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, фонд 3563, спр. 119-а.
12. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали. – К.: „Консалтинг”, „Фенікс”, 1993. – 336 с.
13. Центральний державний архів громадських об’єднань України, фонд 43, спр. 19.
14. Центральний державний архів громадських об’єднань України, фонд 43, спр. 21.
15. Центральний державний архів громадських об’єднань України, фонд 44, спр. 1.
16. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року. - К.: Либідь, 1993. – 608 с.
17. www.politik.org.ua

Повна інформація про роботу

реферат "Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 року" з предмету "Політологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.08.2010 в 08:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 358 та скачано 35 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали