Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Психологія та педагогіка

Ціннісні орієнтації підлітків

Зміст

Введення 3
Глава 1 Теоретичне дослідження проблеми цінністних орієнтацій підлітків 5
1.1 Поняття і види цінностей та ідеалів 5
1.2 Обзор теоретичних робіт в області цінністних орієнтацій 8
1.3 Цінністні орієнтації сучасного суспільства та особистості 12
1.4 Сучасні проблеми становлення та переосміслення цінностних орієнтацій суспільства та особистості 13
1.5 Аналіз досліджень цінністних орієнтацій підлітків в постраданському суспільстві 16
1.6 Вплив педагогічної підтримки на становлення ціннісних орієнтації сучасного підлітка 20
Глава 2 Практична частина 23
2.1 Дослідження цінностних орієнтаций по М. Рокичу 23
2.2 Дослідження цінностних орієнтацій 26
Висновки 32
Література 34
Додаток А 37
Додаток Б 38

Введення

Кожне суспільство має унікальну цінністно-орієнтаційну структуру, у якій відбивається самобутність даної культури. Оскільки набір тих цінностей, що засвоює індивід у процесі соціалізації, йому „транслює” саме суспільство, дослідження системи ціннісних орієнтацій особистості представляється особливо актуальною проблемою в ситуації серйозних соціальних змін, коли відзначається деяка „розмитість” суспільної ціннісної структури, багато цінностей виявляються порушеними, зникають соціальні структури норм, у ідеалах і цінностях суспільства з’являються протиріччя.
Проблема цінностей і ціннісних орієнтації займає істотне місце у філософських (М. Вебер, П.П. Гайденко, Н.О. Лосский та ін.) і соціально-психологічних (М.С. Каган, А.Н. Леонтьєв, В.П. Тугаринов, В.А. Отрут та ін.) працях. Психологічний аспект проблеми складається у вивченні ціннісного підходу до психологічних явищ і процесів, дозволяє висвітити внутрішню сторону взаємозв’язку особистості, суспільства і побачити особистісний аспект орієнтації школярів на соціально значимі цінності. В даний час теорія цінностей розвивається в психології й у педагогіці в руслі міждисциплінарного підходу до життєдіяльності дитини.
Дорослішання з „дитини в підлітка” незмінно супроводжується прагненням більш заглиблено зрозуміти себе, розібратися у своїх почуттях, настроях, думках, відносинах. Життя підлітка повинне бути заповнене якимись змістовними відносинами, інтересами, переживаннями. Саме в підлітковому віці починає встановлюватися певне коло інтересів, що поступово здобуває відому стійкість. Це коло інтересів є психологічною базою ціннісних орієнтації підлітка. У цьому віці відбувається переключення інтересів із приватного і конкретного на абстрактне і загальне, спостерігається ріст інтересу до питань світогляду, релігії, моралі й естетики. Розвивається інтерес до психологічних переживань інших людей і до своїх власних.
У кризові періоди стану суспільства неповнолітні виявляються морально не підготовленими і соціально незахищеними. Часто, не маючи достатнього життєвого досвіду, моральних переконань, не вміючи розрізнити життєві цінності від мнимих, штучних, вони закріплюють у своїй свідомості і поведінки негативні тенденції суспільного розвитку.
Особливо це актуально для сучасної суспільно-політичної ситуації. Поряд зі стабільним ростом алкоголізму, наркоманії, бездоглядності, сексуальній розбещеності, правопорушень і злочинів, збільшенням числа інших антигромадських дій особливо насторожує тенденція зміни, що складається, ціннісних орієнтацій підлітків і юнацтва, витиснення традиційних цінностей морального порядку, заміщення їх культом грошей, фізичної сили, зниження суспільно політичної активності, твердження соціальної апатії, поява стійких устремлінь до досягнення матеріального достатку за будь-яку ціну, у тому числі шляхом свідомого порушення соціальних і моральних норм.
Усе це жадає від педагогіки активізації зусиль, спрямованих на осмислення причин девиантного поводження і пошук адекватних механізмів його стримування і попередження. Актуальність зазначених вище питань й обумовили вибір цієї курсової роботи.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Ціннісні орієнтації підлітків" з предмету "Психологія та педагогіка" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Ціннісні, орієнтації, підлітків. Робота опублікована 22.10.2010 в 19:41 її автором (Герман Г.В.). З моменту опублікування роботи її переглянуто 828 та скачано 45 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Герман Г.В....

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...