Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Психологія та педагогіка

Розвиток психіки в онтогенезі. Вікова періодизація розвитку психікиЗміст

1. Вступ.
2. Основна характеристика онтогенезу.
3. Вікові періоди розвитку особистості:
а) стадія немовляти, фаза новонародженості;
б) ранній дитячий вік;
в) переддошкільний вік;
г) дошкільний вік;
д) молодший шкільний вік.
4. Висновок.
5. Література.

ВСТУП

Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких необоротна й передбачувана. Кожен період (вік) — своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями.
Відомо, що вікові психологічні особливості зумовлені конкретно-історичними умовами розвитку, спадковістю, певною мірою — характером виховання, особливостями діяльності та стосунків з іншими людьми, що впливає передусім на специфіку переходу від одного вікового періоду до іншого. Власне тому, що навчання й виховання організовує діяльність дітей поетапно, керує нею на основі накопиченого досвіду, прагнучи враховувати наявні психофізіологічні можливості, періоди психічного розвитку дитини виявляються тісно пов'язаними із ступенями навчання й виховання.
Критеріями визначення основних періодів індивідуального психічного розвитку повинні бути якісні й суттєві ознаки, взяті в їх системному зв'язку, що виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення. У вітчизняній психології прийнято визначати основні періоди психічного роз-витку підростаючого покоління за психолого-педагогічними критеріями, що включають характерну для кожного віку соціальну ситуацію розвитку, передусім зміст і форми навчання й виховання, провідну діяльність у її співвідношенні з іншими видами діяльності, відповідний рівень розвитку свідомості й самосвідомості особистості (центральне вікове новоутворення).
Такими періодами є: ранній (від народження до трьох років) і дошкільний (з трьох до семи) вік; молодший шкільний вік (з семи до десяти років); середній шкільний, або підлітковий вік (із десяти років до п'ятнадцяти); старший шкільний, або ж юнацький вік (із п'ятнадцяти років і до досягнення зрілості). У кожному періоді виділяють стадії й фази, що не мають однозначних назв.
Кожному періоду відповідають також характерні особливості фізичного роз-витку індивіда.

ВИСНОВОК

У межах періоду відбуваються кількісні та якісні зміни психіки, що дає змогу виділити певні стадії, які послідовно змінюють одна одну. Тобто розвиток психіки людини має періодичний і стадійний характер. У межах стадій розрізняють менші часові відрізки розвитку — фази (наприклад, у періоді раннього дитинства виділяється стадія немовляти, а в межах цієї стадії — фаза новонародженості).
Визначення періодів, стадій, фаз психічного розвитку особистості необхідне для створення оптимальної системи навчання й виховання, використання в повному обсязі можливостей дитини на кожному віковому етапі. Критеріями їх визначення є системні суттєві якісні ознаки — психічні й соціальні зміни на певному етапі життя дитини.
Важливе значення має розуміння зв'язку між періодами і стадіями розвитку, оскільки набуті знання і навички на попередній стадії переходять у наступну і використовуються в нових, складніших взаємовідносинах особистості із суспільним середовищем.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология.— М., 1997.
2. Бурлачук А. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике.— К., 1989.
3. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка.— К., 1976.
4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А. В. Петровского.— М., 1979.
5. Коломийський Н. Л. Психологічні основи розвиваючого навчання // Рад. шк., 1979.- № 3.
6. Кон И. С. Психология ранней юности.— М., 1989.
7. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К., 1989.
8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет).— М., 1997.
9. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.— К., 1990.
10. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А. И. Щербакова.— М., 1987.
11. Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. Петровского.— М., 1987.
12. Психология современного подростка / Под ред. Д. И. Фельдштейна.— М., 1987.
13. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя.— М., 1991.
14. Хрестоматія по возрастной и педагогической психологии.— М., 1981.
Повна інформація про роботу

реферат "Розвиток психіки в онтогенезі. Вікова періодизація розвитку психіки" з предмету "Психологія та педагогіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.06.2011 в 19:19. Автором даного матеріалу є Анна (brilliance2008@ukr.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 2142 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали