Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економічний аналіз

Аналіз виробництва і реалізації продукції (економічний аналіз)Зміст

1. Спосіб порівняння. Аналіз ефективності використання основних фондів.
2. Спосіб групування.Визначення рівня виконання плану.
3. Спосіб ланцюгових підстановок. Визначення впливу середньогодинного виробітку на зміну обсягу товарної продукції.
4. Спосіб різниць. Розрахунок впливу на відхилення обсягу валової продукції середньозалишкової чисельності працюючих та виробітку на одного працюючого.
5. Індексний метод. Визначення індексів виконання плану затрат, фактичної змі-ни затрат, напруженості планового завдання.
6. Балансовий метод. Складання балансу товарної продукції.

Список використаної літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1996.
2. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посібник – Житомир: ПП “Рута”, 2003
3. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Фи¬нансы. - 1999.
4. Жигина И.П. Економічний аналіз господарської діяльності / И.П. Жигина,
А.М. Нескреба. - К.: Вища школа, 1999.
5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз / навчальний посібник, 2-ге видання, МАУП, 2001
6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2000
7. Калина А.В. Экономический перспективный анализ / А.В.Калина, М.И. Конева, М.Н. Ященко. - К.: МАУП, 1999.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998
9. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - К.: ЦНЛ, 2003.
10. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск:
НП "Экоперспектива", 2000.
12. Финансовый анализ субъекта хозяйствования / Под ред. Н.А.Русака. - Минск: Высшая шк., 1997.
13. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений. / Под ред. Барнгольц С.Б., Тация Г.М. - М.: Финансы и статистика, 2000.

Розв'язок задач доступний після скачування...

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Аналіз виробництва і реалізації продукції (економічний аналіз)" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 22:19. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1798 та скачано 109 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали