Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Активні і пасивні рахунки та їх будоваЗміст

Вступ 3
1) Сутність та будова бухгалтерських рахунків 4
2) Будова активних та пасивних рахунків, їх призначення 6
А) Приклад розрахунку кінцевого сальдо 10
3) Активно-пасивні рахунки, сутність та призначення 13
Висновки …………………………………………………………………..14
Список використаних джерел

Вступ

Тема «Рахунки бухгалтерського обліку» широко представлена в літературі. Вона є невід'ємною частиною будь-якого підручника чи посібники як для людей, які починають вивчати бухгалтерський облік, так і для тих, хто вже знайомий з основами і бажає поглибити свої знання у цій науці. Актуальність даної теми пов'язана з тим, що без існування рахунків важко собі уявити сучасний бухгалтерський облік, як важко уявити собі бухгалтера, який не був би знайомий з порядком, принципами і правилами ведення обліку на тому чи іншому рахунку. Звідси виникає необхідність розгляду класифікацій рахунків бухгалтерського обліку за різними ознаками.
Виходячи з вищесказаного, можна сформулювати цілі даної роботи: вивчення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікації; синтез ідей сучасних вчених, які розглядали дане питання; дослідження особливостей ведення обліку на рахунках різного типу і структури.
Основними завданнями роботи є:
- Дослідження особливостей рахунків бухгалтерського обліку як способу відображення даних про господарське життя підприємства
- Розгляд класифікацій рахунків за ознакою
При роботі були використані наукові праці провідних вітчизняних фахівців в області теорії бухгалтерського обліку, в яких опис рахунків дано в найбільш повної і доступній формі. Також використовувалися сучасні нормативні документи ( «План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій», прийнятий у 2001 році; Положення про ведення бухгалтерського обліку та ін)

Висновки

Отже, господарські операції, оформлені відповідними документами, мають розрізнений характер. Тому виникає необхідність у групуванні операцій за певними однорідними ознаками, щоб отримати потрібну інформацію про наявність і рух окремих видів засобів та джерел їх формування, про здійснення окремих господарських процесів і одержаних по них результатах. Таке групування в бухгалтерському обліку забезпечується за допомогою системи рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій, оформлених відповідними документами, за економічно однорідними ознаками для систематичного контролю за змінами засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності. На кожен об'єкт бухгалтерського обліку відкривається окремий рахунок, записи на якому здійснюють тільки на підставі відповідних документів. В результаті отримують систематизовану інформацію, необхідну для управління, аналізу і контролю за діяльністю господарства.
На відміну від балансу, який характеризує стан господарських засобів та їхніх джерел на звітну дату, у системі рахунків ці засоби і джерела відображаються і контролюються безперервним виявленням у них змін, що відбуваються у результаті господарських операцій. Тому система рахунків у їхньому взаємозв'язку створює передумови для балансового узагальнення ресурсів підприємства за їх складом і розміщенням та джерелами формування на відповідну дату.

Використана література

1) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»- [1]
2) Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001-334 с. - [2]
3) Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 447 с. – [3]
4) Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко та ін. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц - К.: КНЕУ, 2002.-370 с.- [4]
5) www.wikipedia.org.ua
Повна інформація про роботу

реферат "Активні і пасивні рахунки та їх будова" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.06.2011 в 15:27. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3066 та скачано 88 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали