Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облікУривки

№ __1_ Охарактеризувати види господарського обліку.
Облік – це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об’єктами, то такий облік назив. Господарським.
Господарський облік – це облік господарської діяльності підприємства або суспільства загалом, тобто це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських фактів і явищ та господарських процесів.
В залежності від призначення облікової інформації, господарський облік ділиться на оперативний, статистичний і бухгалтерський.
Оперативний – ведеться безпосередньо на місці здійснення господарських операцій, в тому числі тих, які не можуть бути відображені іншими видами обліку. Його дані використовуються для поточного контролю на певних ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними безпосередньо в процесі їх здійснення.
Статистичний – вивчає і контролює масові соц.-ек. та явища природи (перепис населення, вик. робочого часу); дані про господарські факти, явища і процеси, статистичний облік отримує з оперативно-технічного і бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам, для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів підприємства.
В залежності від користувачів бухгалтерської інформації розрізняють наступні підсистеми (види) бухгалтерського обліку: управлінський облік та фінансовий облік.
Порядок ведення фінансового бухгалтерського обліку суворо регламентується спеціальними загальноприйнятими принципами, положеннями, правилами і стандартами. Дотримання цих нормативних вказівок є обов’язковою вимогою при формуванні облікової інформації. На відміну від фінансового управлінський облік не регламентується будь-якими законодавчими або нормативними документами, тобто не регулюється загальноприйнятими принципами та організується підприємством самостійно і є його комерційною таємницею.
Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву в управлінні, плануванні і контролі діяльності підприємства, оскільки надає інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про відхилення фактичних показників від прогнозних значень в оперативному порядку і спрямований на формування інформації для прийняття управлінських рішень внутрішнім користувачам.
Фінансовий бухгалтерський облік забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, узагальнення інформації на рахунках і регістрах обліку, ведення зведеного обліку і складання фінансової звітності, забезпечує контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, а також забезпечує інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів

Повна інформація про роботу

шпоргалка "Бухгалтерський облік" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2010 в 00:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 422 та скачано 36 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...